Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kê toán

Được đăng lên bởi Huỳnh Ngọc Luân
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời kỳ đất nước ta đang trên đà phát triển hội nhập Quốc tế,
khoa học kỹ thuật có những bước chuyển biến rõ rệt, đời sống con người ngày
càng đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn…Để có thể đạt được những thành công đó
thì con người đã đang và sẽ không ngường học tập, lao động để đáp ứng nhu
cầu vật chất của bản thân và cũng là cống hiến cho mục tiêu chung của xã hội.
Vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm quan trọng và ý
nghĩa rất cao đối với người lao động bởi tiền lương thu nhập chủ yếu của
người lao động để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển.
UBND Xã Eabá – Huyện Sông Hinh là một đơn vị hoạt động nhờ vào
nguồn Ngân sách Nhà nước. Việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân
viên cũng là ngân sách Nhà nước. Mặc dù Nhà nước ta vẫn luôn có những
chính sách thay đổi và nâng cao mức lương tối thiểu cho công nhân viên
nhưng chế độ trả lương vẫn còn thấp vì nước ta là một nước nông nghiệp
đang trên đường phát triển nên Ngân sách còn hạn chế.
Vì vậy việc hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương đòi hỏi người kế toán cần phải thận trọng, tính đúng tính đủ và
không được sai sót theo quy định của Nhà nước, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến
quyền lợi của cán bộ cũng như ảnh hưởng đến nguồn tài chính Quốc gia.
Xuất phát từ những nhận thức trên của bản thân tôi đã lựa chọn chuyên
đề “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Eabá
– Huyện Sông Hinh” làm báo cáo thực tập. Ngoài lời mở đầu và kết luận thì
báo cáo của tôi gồm 3 chương :
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND XÃ EABÁ
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI UBND XÃ EABÁ

Em rất kính mong sự giúp đỡ và góp ý của cô giáo hướng dẫn Th. S
Nguyễn Thị Kim Tuyến, các thầy cô trong khoa Kinh tế – Kế toán của
Trường Đại học Quy Nhơn và các chị trong phòng kế toán của UBND Xã
Eabá để em hoàn thiện báo cáo của mình một cách tốt nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!
Tuy hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2016
Sinh viên

Huỳnh Ngọc Luân

2

MỤC LỤC

TRANG

LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1
5

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

6

ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ HCSN CHI
LƯƠNG QUA NSNN
1.2. TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG

7
10
10
11

1.2.1. KN TIỀN LƯƠNG

11

1.2.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠN...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời kỳ đất nước ta đang trên đà phát triển hội nhập Quốc tế,
khoa học kỹ thuật có những bước chuyển biến rõ rệt, đời sống con người ngày
càng đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn…Để có thể đạt được những thành công đó
thì con người đã đang skhông ngường học tập, lao động để đáp ứng nhu
cầu vật chất của bản thân và cũng là cống hiến cho mục tiêu chung của xã hội.
Vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm quan trọng và ý
nghĩa rất cao đối với người lao động bởi tiền lương thu nhập chủ yếu của
người lao động để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển.
UBND Eabá Huyện Sông Hinh là một đơn vị hoạt động nhờ vào
nguồn Ngân sách Nhà nước. Việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân
viên cũng ngân sách Nhà nước. Mặc Nhà nước ta vẫn luôn những
chính sách thay đổi nâng cao mức lương tối thiểu cho công nhân viên
nhưng chế độ trả lương vẫn còn thấp nước ta một nước nông nghiệp
đang trên đường phát triển nên Ngân sách còn hạn chế.
vậy việc hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương đòi hỏi người kế toán cần phải thận trọng, tính đúng tính đủ
không được sai sót theo quy định của Nhà nước, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến
quyền lợi của cán bộ cũng như ảnh hưởng đến nguồn tài chính Quốc gia.
Xuất phát từ những nhận thức trên của bản thân tôi đã lựa chọn chuyên
đề “Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại UBND Xã Eabá
Huyện Sông Hinh” làm báo cáo thực tập. Ngoài lời mở đầu kết luận thì
báo cáo của tôi gồm 3 chương :
CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1
báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kê toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kê toán - Người đăng: Huỳnh Ngọc Luân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kê toán 9 10 467