Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Duong Uyen Lam
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KỶ NGUYÊN XANH
Lời mở đầu
Lời cảm ơn
Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Mục lục
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TMDV KỶ NGUYÊN XANH
1.1. Đặc điểm và tình hình hoạt động của công ty
1. 1.1. Giới thiệu chung quá trình hình thành:
1.1.2. Thuận lợi và khó khăn:
1.1.2.1 Thuận lợi
1.1.2.2 Khó khăn:
1.1.3. Sơ đồ công ty
1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức:
1.1.3.2 Chức năng
1.1.4. Đặc điểm tình hình công tác kế toán tại doanh nghiệp
1.1.4.1 Hình thức kế toán tại doanh nghiệp
1.1.4.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.1.4.3 Nhiệm vụ và chức năng của phòng kế toán
1.1.4.4 Quá trình lưu chuyển chứng từ
1.1.5. Danh mục chứng từ, sổ sách kế toán tại đơn vị:
1.1. 6. Sơ đồ tổ chức kế toán:
1.1.Trình tự ghi sổ kế toán:
1.1.8.Tài khoản sử dụng:

GVHD: Trương Thị Thanh Thủy

1

SVTH: Trần Bảo Trung

Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG II
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KỶ NGUYÊN XANH THÁNG 5/2012
2.1. Số dư đầu kỳ tháng 5/2012
2.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 5/2012
2.3. Xác định kết quả kinh doanh trong tháng 5/2012
CHƯƠNG III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị
PHỤ LỤC CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN KÈM THEO

GVHD: Trương Thị Thanh Thủy

2

SVTH: Trần Bảo Trung

Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TMDV KỶ NGUYÊN XANH
1.1. Đặc điểm và tình hình hoạt động của công ty
1.1.1. Giới thiệu chung quá trình hình thành:
* Tên CÔNG TY TNHH-TMDV KỶ NGUYÊN XANH
- Thành lập vào ngày 22-03-2004. Do ông NGUYỄN THANH PHONG làm giám
đốc.
- Trụ sở chính: 26/4 Dương Đình Hội, Phường Tân Quy, nhóm Phú B, Quận 9, Tp.
Hồ Chí Minh.
- Mã số thuế: 0303211200
- Số điện thoại: (08) 640216.
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN EQR SERVIE-TRANGDING
CO-LTD.
- Tên viết tắt công ty: GREEN ERA CO.LTD.
- Vốn điều lệ: 1.200.000.000đ.
* Lĩnh vực hoạt động:
- Công ty TNHH TM-DV KỶ NGUYÊN XANH không ngừng phấn đấu và lớn
mạnh, doanh số ngày càng phát triển, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà
nước, đời sống nhân dân ổn định, đội ngũ cán bộ ngày càng vững vàng hơn và tự
khẳng định trong cơ chế thị trường.
- Từ nhu cầu thị yếu ngày càng cao, công ty quyết định thành lập thêm chi nhánh
vào ngày 24-02-2006 với tên gọi CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Kỷ Nguyên Xanh.
- Đến ngày 06-01-2010 thành lập công ty riêng với tên gọi CÔNG TY TNHH
TMDV KỶ NGUYÊN XANH. Do bà HUỲNH THU HỒNG làm giám đốc.
- Trụ sở chính: 218C Ngô...
Kế toán xác định kết quả kinh doanh
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH TMDV KỶ NGUYÊN XANH
Lời mở đầu
Lời cảm ơn
Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Mục lục
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TMDV KỶ NGUYÊN XANH
1.1. Đặc điểm và tình hình hoạt động của công ty
1. 1.1. Giới thiệu chung quá trình hình thành:
1.1.2. Thuận lợi và khó khăn:
1.1.2.1 Thuận lợi
1.1.2.2 Khó khăn:
1.1.3. Sơ đồ công ty
1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức:
1.1.3.2 Chức năng
1.1.4. Đặc điểm tình hình công tác kế toán tại doanh nghiệp
1.1.4.1 Hình thức kế toán tại doanh nghiệp
1.1.4.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.1.4.3 Nhiệm vụ và chức năng của phòng kế toán
1.1.4.4 Quá trình lưu chuyển chứng từ
1.1.5. Danh mục chứng từ, sổ sách kế toán tại đơn vị:
1.1. 6. Sơ đồ tổ chức kế toán:
1.1.Trình tự ghi sổ kế toán:
1.1.8.Tài khoản sử dụng:
GVHD: Trương Thị Thanh Thủy 1 SVTH: Trần Bảo Trung
Báo cáo thực tập tốt nghiệp xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: Duong Uyen Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp xác định kết quả kinh doanh 9 10 220