Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng hợp kế toán

Được đăng lên bởi thuthuy-62cckk02
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 4209 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường mở cửa, Việt
Nam gia nhập tổ chức thương mại Thế giới – WTO, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và
phát triển, đòi hỏi ngoài việc kinh doanh có lãi còn phải hoạt động có hiệu quả. Muốn
đánh giá điều này phải thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh
nghiệp đã đạt được.
Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa,tầm quan trọng của đợt thực tập nghiệp vụ kinh tế
cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, sau khi được trang bị đầy đủ kiến
thức về các môn học chuyên ngành, được sự đồng ý và tạo điều kiện của khoa Kinh tế
vận tải cho sinh viên được cọ sát với thực tế, em đã tham gia thực tập tại Công ty Cổ
phần Việt Mỹ , tìm hiểu tình hình thực tế về các vấn đề tổ chức sản xuất, công nghệ
sản xuất, tổ chức lao động, tiền lương, tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, và các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể tại doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Việt Mỹ , em nhận thấy công ty là
một đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, chủ yếu là sản xuất và kinh doanh bê
tông chất lượng cao phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
Ngoài Lời mở đầu và Kết luận , bài báo cáo thực tập của em còn gồm có 3
chương :
Chương 1: Khái quát về công ty Cổ phần Việt Mỹ
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán của công ty Cổ phần Việt Mỹ
Chương 3: Phân tích , đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán
tại công ty Cổ phần Việt Mỹ
Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của
Cô Đặng Thị Huế và các anh chị trong phòng kế toán cũng như các phòng ban khác
của Công ty đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và tìm hiểu, thu thập thông tin về
Công ty và hoàn thành xong bài Báo cáo thực tập tổng hợp.
Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu cũng như viết bài, do trình độ chuyên môn
còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa có nên bài Báo cáo thực tập của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự hướng dẫn, góp ý thêm của
các Thầy, các Cô trong tổ bộ môn kế toán doanh nghiệp của Trường cũng như các anh
các chị trong phòng kế toán của Công ty để em hiểu sâu hơn về Công ty cũng như định
hướng cho em chọn chuyên đề tốt nghiệp phù hợp nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014
Sinh viên
Nguyễn Thị Yến

SV: Nguyễn Thị Yến

1

Lớp : 62CCKK02

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

DANH MỤC VIẾT TẮT
-

CT CP
GĐ
PGĐ
KTT
KT
TQ
NV
TK
CCDC
NVL
BHXH
BHYT
KPCĐ
BHTN
GTGT
TSCĐ
KH TSCĐ
PC
PT
GBN
GBC
PX
PN

C...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường mở cửa, Việt
Nam gia nhập tổ chức thương mại Thế giới – WTO, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và
phát triển, đòi hỏi ngoài việc kinh doanhi còn phải hoạt động hiệu quả. Muốn
đánh giá điều này phải thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh doanh
nghiệp đã đạt được.
Hiểu mục đích, ý nghĩa,tầm quan trọng của đợt thực tập nghiệp vụ kinh tế
cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, sau khi được trang bị đầy đủ kiến
thức về các môn học chuyên ngành, được sự đồng ý tạo điều kiện của khoa Kinh tế
vận tải cho sinh viên được cọt với thực tế, em đã tham gia thực tập tại Công ty Cổ
phần Việt Mỹ , tìm hiểu tình hình thực tế về các vấn đề tổ chức sản xuất, công nghệ
sản xuất, tổ chức lao động, tiền lương, tổ chức bộ máy kế toán tài chính, các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể tại doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Việt Mỹ , em nhận thấy công ty là
một đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, chủ yếu sản xuất kinh doanh
tông chất lượng cao phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
Ngoài Lời mở đầu Kết luận , bài báo o thực tập của em còn gồm 3
chương :
Chương 1: Khái quát về công ty Cổ phần Việt Mỹ
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán của công ty Cổ phần Việt Mỹ
Chương 3: Phân tích , đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán
tại công ty Cổ phần Việt Mỹ
Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của
Đặng Thị Huế các anh chị trong phòng kế toán cũng như các phòng ban khác
của Công ty đã giúp đỡ em trong quá trình học tập tìm hiểu, thu thập thông tin về
Công ty và hoàn thành xong bài Báo cáo thực tập tổng hợp.
Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu cũng như viết bài, do trình độ chuyên môn
còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nên i Báo cáo thực tập của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự hướng dẫn, góp ý thêm của
các Thầy, cáctrong tổ bộ môn kế toán doanh nghiệp của Trường cũng như các anh
các chị trong phòng kế toán của Công ty để em hiểu sâu hơn về Công ty cũng như định
hướng cho em chọn chuyên đề tốt nghiệp phù hợp nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014
Sinh viên
Nguyễn Thị Yến
SV: Nguyễn Thị Yến 1 Lớp : 62CCKK02
Báo cáo tổng hợp kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng hợp kế toán - Người đăng: thuthuy-62cckk02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Báo cáo tổng hợp kế toán 9 10 917