Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tổng quan

Được đăng lên bởi Cơn Mưa Ngang Qua
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TỔNG QUAN
CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG
TY TNHH ĐẠI LÝ VẬN TẢI ĐÔNG NAM Á

GVHD: Ths. Đào Minh Hằng
Sinh viên: Phạm Thị Phương
Lớp: Kế toán K7D

Hải Phòng, năm 2014

LỜI NÓI ĐẦU
Trong mỗi chúng ta ai sinh ra và lớn lên đều mong muốn cho mình có được
cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta
không ngừng cố gắng rèn luyện và học tập. Hiện nay với việc đổi mới của nền
kinh tế thị trường thì việc cố gắng học hỏi và nâng cao trình độ lại càng quan
trọng. Vì sao, bởi lẽ muốn thực hiện được đổi mới cơ chế quản lý kinh tế thì đòi
hỏi phải đổi mới đồng bộ hệ thống các công cụ quản lý mà trong đó ta không thể
không nói đến sự đổi mới của hạch toán kế toán.
Có thể nói, hạch toán kế toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo
lường và ghi chép các quá trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một
chặt chẽ hơn.
Hệ thống thông tin hạch toán là dạng thông tin thực hiện bao gồm ba loại
hạch toán : hạch toán nghiệp vụ , hạch toán thống kê và hạch toán kế toán. Trong
đó, hạch toán kế toán là phân hệ cung cấp thông tin chủ yếu cho quản lý.
Công ty TNHH đại lý vận tải Đông Nam Á thuộc nhóm các doanh
nghiệp thương mại. Cũng như bao công ty khác, công ty TNHH đại lý vận tải
Đông Nam Á mong muốn cho công ty của mình ngày càng lớn mạnh, hoạt
động tốt, tạo được uy tín trên thị trường và đạt được doanh thu cao. Muốn vậy,
công tác hạch toán kế toán lại càng phải được chú trọng hơn. Vậy công tác hạch
toán kế toán trong công ty làm nhiệm vụ quản lý và kiểm soát toàn bộ tình hình
hoạt động của công ty, các thông tin của hạch toán kế toán cung cấp đóng một vai
trò quan trọng và không thể thiếu được.
Nội dung bản báo cáo gồm 3 phần chính:
Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH đại lý vận tải Đông Nam Á
Chương II: Tìm hiểu chung về tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH
đại lý vận tải Đông Nam Á
Chương III: Khảo sát các phần hành kế toán tại Công ty TNHH đại lý vận tải
Đông Nam Á

Chương I
Tổng quan về Công ty TNHH
đại lý vận tải Đông Nam Á
1.1. Giới thiệu chung về công ty
Công ty TNHH đại lý vận tải Đông Nam Á được thành lập năm 2006. Với 8
năm phát triển và trưởng thành, Công ty đã xây dựng và từng bước khẳng định
thương hiệu của mình.
Thương hiệu đại lý vận tải Đông Nam Á không những quen thuộc với thị
trường Hải Phòng mà đã lan tỏa đi khắp các tỉnh miền Bắc và bắc Trung Bộ. Dịch
vụ của công ty TNHH đại lý vận tải Đông Nam Á đã có mặt tại nhiều khu công
nghiệp thuộc các tỉnh Hả...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
BÁO CÁO TỔNG QUAN
CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG
TY TNHH ĐẠI LÝ VẬN TẢI ĐÔNG NAM Á
GVHD: Ths. Đào Minh Hằng
Sinh viên: Phạm Thị Phương
Lớp: Kế toán K7D
Hải Phòng, năm 2014
báo cáo tổng quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tổng quan - Người đăng: Cơn Mưa Ngang Qua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
báo cáo tổng quan 9 10 457