Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi haokietbienhoa
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thu Hằng
Lời mở đầu

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, tổ chức công tác kế toán
trong các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Nó là công cụ để nhà nước
tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước, kiểm soát
quản lý và điều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô theo cơ chế thị trường có sự quản lý
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản
và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt
động kinh tế- tài chính của đơn vị đó. Vì vậy, nó là một trong những yếu tố quan
trọng góp phần vào sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
Đối với công ty TNHH Việt Nam Meiwa, tổ chức công tác kế toán có vai trò tính
toán, ghi chép các hoạt động kinh tế - tài chính phát sinh rồi xử lý, tập hợp, cung
cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài
chính để phân tích số liệu kế toán giúp Ban Giám Đốc đưa ra các quyết định hợp
lý, kịp thời về kinh tế nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho công ty.
Tổ chức kế toán trong công ty có ý nghĩa rất quan trọng, nó đảm bảo cho kế
toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, phát huy vai trò trong
quản lý và trở thành công cụ kinh tế đắc lực của công ty. Hiểu được tầm quan
trọng của công tác kế toán đối với doanh nghiệp và được trang bị những kiến thức
đã học được ở trường qua thời gian thực tập ở “Công Ty TNHH Việt Nam
Meiwa” em xin chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền ”.

SVTH: Phan Thị Thu Hương

Trang

Báo cáo tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thu Hằng

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH VIỆT NAM MEIWA:
1.1.1 Giới thiệu chung về công ty:
 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NAM
MEIWA.
 Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành
viên( Doanh nghiệp chế xuất).
 Vốn đầu tư: 12,743,000 USD
 Ngành nghề sản xuất: Sản xuất gốm sứ cao cấp dùng cho máy móc điện tử,
sản xuất linh kiện điện thoại di động.
 Hiện trạng sử dụng mặt bằng
- Tổng diện tích mặt bằng: 14000 m2.
- Tổng diện tích xây dựng: 8378 m2.
- Diện tích cây xanh: 980 m2 (hơn 7% tổng diện tích).
- Diện tích xây dựng các công trình xử lý môi trường: 110 m 2 bao gồm
công trình xử lý và hầm chứa.
 Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 đường 15A, Khu công nghiệp Biên Hòa II,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 Mã số thuế:3600410760
 Điện thoại: 0613-393603...
Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Thu Hằng
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, tổ chức công tác kế toán
trong các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. công c để nhà nước
tính toán, xây dựng kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước, kiểm soát
quản lý và điều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô theo cơ chế thị trường có sự quản
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin vtài sản
sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt
động kinh tế- i chính của đơn vị đó. vậy,một trong những yếu tố quan
trọng góp phần vào sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
Đối với công ty TNHH Việt Nam Meiwa, tổ chức công tác kế toán có vai trò tính
toán, ghi chép các hoạt động kinh tế - tài chính phát sinh rồi xử lý, tập hợp, cung
cấp thông tin vtình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nh hình i
chính để phân tích số liệu kế toán giúp Ban Giám Đốc đưa ra các quyết định hợp
lý, kịp thời về kinh tế nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho công ty.
Tổ chức kế toán trong công ty có ý nghĩa rất quan trọng, nó đảm bảo cho kế
toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ u cầu, phát huy vai trò trong
quản lý và trở thành công cụ kinh tế đắc lực của công ty. Hiểu được tầm quan
trọng của công tác kế toán đối với doanh nghiệp và được trang bị những kiến thức
đã học được trường qua thời gian thực tập “Công Ty TNHH Việt Nam
Meiwa” em xin chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền ”.
SVTH: Phan Thị Thu Hương Trang
Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: haokietbienhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 732