Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi truyenthuylak
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam đang trên đà phát triển, mọi cơ sở vật chất
đang dần được cải thiện, nâng cao đời sống của con người, tạo mọi sự thuận lợi
cho các cơ quan, tổ chức phát triển. Trong xu thế mới, ở các cơ quan tổ chức
bước vào hoạt động được tốt hơn, đảm bảo cho công việc được hoàn thành và đi
sâu vào thực tế thì cơ bản một phần nhờ vào quá trình đóng góp của bộ phận
Văn phòng. Để đảm bảo tốt các hoạt động của các cơ quan, tổ chức thì các ban
ngành đoàn thể phải hoạt động có tổ chức, đặc biệt là bộ phận Văn phòng, Văn
thư. Trong đó được quan tâm tới là công tác soạn thảo văn bản. Soạn thảo văn
bản là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức văn
phòng trong một cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế
và đơn vị vũ trang nhân dân.
Nhận thấy được tầm quan trọng đó, Tôi đã cố gắng học tập và khảo sát
thực tế tại cơ quan mình để nâng cao hiểu biết và nhận thức cao hơn về nội dung
của bộ môn. Qua thời gian nghiên cứu thực tập tại cơ quan, với sự giúp đỡ nhiệt
tình của thủ trưởng cơ quan, các cô, các chú và các anh chị trong cơ quan đã tạo
điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cho Tôi tìm hiểu tình hình thực tế của môn học.
Qua đó giúp tôi hiểu thêm về kiến thức môn học và đồng thời rút ra được những
kinh nghệm quý báu cho công tác sau này.
Được sự cung cấp tài liệu, số liệu của bộ phận Văn phòng, Văn thư đã tạo
cho Tôi cơ sở để hoàn thành đợt thực tập này.
Tôi xin chân thành cảm ơn thủ trưởng cơ quan và các cô, các chú cùng
các anh chị trong cơ quan. Kính chúc cơ quan ngày càng phát triển và đạt được
nhiều thành quả hơn nữa trong mọi hoạt động.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Hùng đã trực tiếp hướng
dẫn và truyền đạt cho chúng Tôi những kiến thức về bộ môn này trong suốt quá
trình học tập vừa qua, giúp tôi hiểu biết và vững vàng hơn khi đi vào tìm hiểu
thực tế tại cơ quan.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng song khó tránh khỏi những thiếu sót Tôi
mong cơ quan thực tập, giáo viên giảng dạy và các anh chị đóng góp ý kiến để
bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa Tôi xin chân thành cảm ơn UBND xã Ea Yiêng đã giúp Tôi
hoàn thành báo cáo này.
Học viên thực hiện
Hoàng Thị Giang

A. KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.
I. GIỚI THIỆU CHUNG.
1.

Tên đơn vị thực tập: UBND xã Ea Yiêng.

2.

Địa điểm: Buôn Kon Wang – Xã Ea Yiêng – Krông Pắc – Đắk Lắk.

3.

Bộ phận học sinh được bố trí thực tập: Tìm hiểu về chức năng

hoạt động và nhiệm vụ của Văn phòng, Văn thư.
4.

Đặc điểm chung:

Ea Yiêng là một xã vùng 3...

Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam đang trên đà phát triển, mọi sở vật chất
đang dần được cải thiện, nâng cao đời sống của con người, tạo mọi sự thuận lợi
cho các quan, tổ chức phát triển. Trong xu thế mới, các quan tổ chức
bước vào hoạt động được tốt hơn, đảm bảo cho công việc được hoàn thành và đi
sâu vào thực tế thì bản một phần nhờ vào quá trình đóng góp của bộ phận
Văn phòng. Để đảm bảo tốt các hoạt động của các quan, tổ chức thì các ban
ngành đoàn thể phải hoạt động tổ chức, đặc biệt bộ phận Văn phòng, Văn
thư. Trong đó được quan tâm tới công tác soạn thảo văn bản. Soạn thảo văn
bản một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ lãnh đạo, quản công chức văn
phòng trong một cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế
và đơn vị vũ trang nhân dân.
Nhận thấy được tầm quan trọng đó, Tôi đã cố gắng học tập khảo sát
thực tế tại cơ quan mình để nâng cao hiểu biết và nhận thức cao hơn về nội dung
của bộ môn. Qua thời gian nghiên cứu thực tập tại cơ quan, với sự giúp đỡ nhiệt
tình của thủ trưởngquan, các cô, các chú các anh chị trong quan đã tạo
điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cho Tôi tìm hiểu tình hình thực tế của môn học.
Qua đó giúp tôi hiểu thêm về kiến thức môn học và đồng thời rút ra được những
kinh nghệm quý báu cho công tác sau này.
Được sự cung cấp tài liệu, số liệu của bộ phận Văn phòng, Văn thư đã tạo
cho Tôi cơ sở để hoàn thành đợt thực tập này.
Tôi xin chân thành cảm ơn thủ trưởng quan các cô, các chú cùng
các anh chị trong quan. Kính chúc quan ngày càng phát triển đạt được
nhiều thành quả hơn nữa trong mọi hoạt động.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Hùng đã trực tiếp hướng
dẫn truyền đạt cho chúng Tôi những kiến thức về bộ môn này trong suốt quá
trình học tập vừa qua, giúp tôi hiểu biết vững vàng hơn khi đi vào tìm hiểu
thực tế tại cơ quan.
Mặc đã nhiều cố gắng song khó tránh khỏi những thiếu sót Tôi
mong quan thực tập, giáo viên giảng dạy c anh chị đóng góp ý kiến để
bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa Tôi xin chân thành cảm ơn UBND Ea Yiêng đã giúp i
hoàn thành báo cáo này.


Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: truyenthuylak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 473