Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Thiết kế cống Lộ Xuyên huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Bùi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH



BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Thiết kế cống Lộ Xuyên
huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Nhóm
Lớp

:
:
:
:

Th.s Thành Đăng Hải
Trần Ngọc Lộc
01
C2TK4

Hà Nam;Tháng 06 Năm 2012

...
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Thiết kế cống Lộ Xuyên
huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định
Giáo viên hướng dẫn : Th.s Thành Đăng Hải
Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Lộc
Nhóm : 01
Lớp : C
2
TK
4
Hà Nam;Tháng 06 Năm 2012
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Thiết kế cống Lộ Xuyên huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định - Trang 2
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Thiết kế cống Lộ Xuyên huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định - Người đăng: Tuấn Anh Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Thiết kế cống Lộ Xuyên huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định 9 10 785