Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp kế toán

Được đăng lên bởi Luuly Nguyen
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp



GVHD: Huỳnh Thị Đăng Khoa

TRƯỜNG..............................
KHOA………………..


BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

Kế toán Xác định kết quả kinh doanh và
Phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH
SX-TM – DV&XD Lý Tài Phát

SVTH: Phan Thị Mỹ Nương

Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp



GVHD: Huỳnh Thị Đăng Khoa

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU...........................................................................................2
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:............................................................................2
PHẦN NỘI DUNG.......................................................................................4
CHƯƠNG 1...................................................................................................4
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN..................................................................4
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN. .4
1.7.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC:21
1.7.1.Kế toán các khoản thu nhập khác:......................................................21
1.8.1. Khái niệm:........................................................................................24
1.8.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán:...............................24
1.9.KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH:...........................26
1.9.1.Nội dung và nguyên tắc hạch toán:....................................................26
2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY:.........................................................................................32
2.1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp :...................32
2.1.2/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp :...................32
*Hình thức hoạt động : Kinh doanh tư nhân..........................................32
*Lĩnh Vực Kinh Doanh : Thương mại - xuất khẩu.................................32
2.1.3/ Thuận lợi và khó khăn :..............................................................32
*Thuận Lợi :...........................................................................................32
*Khó khăn :............................................................................................32
Chưa đáp ứng được hết nhu cầu tối đa của khách hàng, do tính chất của
hàng hóa đa dạng. Phương tiện vận chuyển, đường xá đi lại của bên xuất
khẩu còn nhiều khó khăn.........................................................................33
2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA DOANH NGHIỆP:..................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Thị Đăng Khoa
TRƯỜNG..............................
KHOA………………..
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
Kế toán Xác định kết quả kinh doanh và
Phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH
SX-TM – DV&XD Lý Tài Phát
SVTH: Phan Thị Mỹ Nương Trang 1
Báo cáo tốt nghiệp kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp kế toán - Người đăng: Luuly Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp kế toán 9 10 20