Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp tiền lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về
mặt kinh tế cũng như mặt xã hội.
Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình
phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả
lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật
chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong cơ chế thị trường.
Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo
cuộc sống của họ và gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc, đồng
thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về
phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí doanh
nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất - kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn
tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động
để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động gắn bó với doanh
nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản
phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế
cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tác
hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng, có như vậy mới cung
cấp đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, và kết quả lao động cho các nhà
quản trị từ đó các nhà quản trị sẽ có những quyết định đúng đắn trong chiến
lược sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp cùng với sự hướng
dẫn của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Đông, em đã chọn đề tài :
"Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội "cho chuyên đề thực tập của
mình với mong muốn được góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán kế
toán và các khoản trích theo lương sao cho đúng với chế độ và phù hợp với điều
kiện đặc thù của Công ty.

2
Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề của em có kết cấu như sau :
Chương 1: Khái quát chung về Công ty sơn tổng hợp Hà Nội.
Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
Do hạn chế về thời gian cũng như trình độ hiểu biết, kin...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương một ý nghĩa cùng to lớn cả về
mặt kinh tế cũng như mặt xã hội.
Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình
phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc y dựng hệ thống trả
lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai t khuyến khích vật
chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong cơ chế thị trường.
Về phía người lao động, tiền lương một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo
cuộc sống của họ gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc, đồng
thời là tiêu chuẩn để họ quyết làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về
phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí doanh
nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất - kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn
tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động
để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động gắn với doanh
nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản
phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng ng suất lao động để tạo thế
cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tác
hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng, n vậy mới cung
cấp đầy đủ, chính xác về s lượng, thời gian, kết quả lao động cho các nhà
quản trị từ đó các nhà quản trị sẽ những quyết định đúng đắn trong chiến
lược sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp cùng với sự hướng
dẫn của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Đông, em đã chọn đề tài :
"Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Nội "cho chuyên đề thực tập của
mình với mong muốn được góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán kế
toán và các khoản trích theo lương sao cho đúng với chế độ và phù hợp với điều
kiện đặc thù của Công ty.
1
báo cáo tốt nghiệp tiền lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp tiền lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp tiền lương và các khoản trích theo lương 9 10 347