Ktl-icon-tai-lieu

BT quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi Wat Happen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thân gởi các em sinh viên K13406
Năng lực tự học và tự nghiên cứu là hết sức quan trọng giúp các em thành công trong tương lại
sau này. Khoảng thời gian 4 năm đại học là rất ngắn ngủi so với khoảng thời gian hơn 30 năm
các bạn đi làm sau này. Sẽ có những lúc các em gặp những vấn đề mà không ai có thể giúp được,
chỉ có bản thân mình giúp mình.. Vì vậy chúng ta luôn phải tư học để nâng cao năng lực bản
thân, nếu chúng ta không muốn đi lùi.
Trong bài tập này có thể sẽ có 1 số khái niệm hoặc yêu cầu chưa nhắc đến trong lớp tuy nhiên
đều là khái niệm phổ biến, các em có thể tìm hiểu nó thông qua: (1) tài liệu Access do giảng viên
cung cấp, (2) Hỏi bạn bè (3) Tìm trên internet.. Điều này sẽ giúp các em rèn luyện thói quen tự
học. Cuối cùng, nếu các bạn đã cố gắng tìm hiểu mà vẫn chưa rõ hay gặp vướng mắc có thể
email cho Giảng viên để hỏi.

YÊU CẦU NỘP BÀI
Sinh viên gởi bài cho giảng viên, hạn chót là hết ngày 20/05/2014. Nhóm nào gởi trễ sẽ bị trừ
điểm. Sinh viên nộp bài qua email của giảng viên (cuongtv@uel.edu.vn)
Sinh viên tự đánh giá phần trăm đóng góp của mỗi thành viên. Giảng viên sẽ căn cứ vào phần
trăm đánh giá để cho điểm từng thành viên
Bài nộp cho giảng viên bao gồm:



File access của sinh viên
File word, ghi nhận phần trăm đóng góp của từng thành viên trong nhóm và mô tả
giải thích về bài làm hoặc các kiến nghị đề xuất (nếu có).

Cách tính điểm như sau:
Ví dụ nhóm có 4 thành viên : tỉ lệ phần trăm đóng góp là
SV A( 20%), SV B(30 %) SV C (25%) , SV D (25%)
Bài làm của cả nhóm được 8 điểm, tổng điểm của nhóm là 8 x4 = 32 . Điểm này sẽ phân bố lại
cho từng sinh viên theo tỷ lệ đóng góp.
SV A = 32 x 20% = 6,5 điểm
SV B = 32 x 30% = 9.5 điểm
SV C = SV D = 32 x 25% = 8 điểm

BÀI TẬP QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Bài tập này gồm 2 phần :
Phần 1: 7 điểm bạn chỉ cần làm theo yêu cầu.
Phần 2: 3 điểm, phần này yêu cầu bạn tìm thêm thông tin liên quan đến bài tập trên internet, và
thử liên hệ thực tế đề có đề xuất kiến nghị để hoàn thiện bài tập này.
Ví dụ là trường hợp bài tập quản lý điểm sinh viên
Các đề xuất này có thể là:
1. Bạn chỉ cần nêu bằng lời, ví dụ như 1 chương trình quản lý điểm sinh viên như vậy là

chưa đầy đủ chức năng, cần bổ sung thêm dữ liệu gì, chức năng gì …
2. Bạn có thể chủ động đặt ra thêm yêu cầu và thực hiện nó. Ví dụ ở phần 1 không yêu cầu

thống kê tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu, nhưng bạn thấy việc thống kê
này là quan trọng, nó giúp đánh giá được học lục của sinh viên. Bạn đề xuất phải có
thống kê này, và bạn thực hiện ...
Thân gởi các em sinh viên K13406
Năng lực tự học và tự nghiên cứu là hết sức quan trọng giúp các em thành công trong tương lại
sau này. Khoảng thời gian 4 năm đại học là rất ngắn ngủi so với khoảng thời gian hơn 30 năm
các bạn đi làm sau này. Sẽ có những lúc các em gặp những vấn đề mà không ai có thể giúp được,
chỉ có bản thân mình giúp mình.. Vì vậy chúng ta luôn phải tư học để nâng cao năng lực bản
thân, nếu chúng ta không muốn đi lùi.
Trong bài tập này có thể sẽ có 1 số khái niệm hoặc yêu cầu chưa nhắc đến trong lớp tuy nhiên
đều là khái niệm phổ biến, các em có thể tìm hiểu nó thông qua: (1) tài liệu Access do giảng viên
cung cấp, (2) Hỏi bạn bè (3) Tìm trên internet.. Điều này sẽ giúp các em rèn luyện thói quen tự
học. Cuối cùng, nếu các bạn đã cố gắng tìm hiểu mà vẫn chưa rõ hay gặp vướng mắc có thể
email cho Giảng viên để hỏi.
YÊU CẦU NỘP BÀI
Sinh viên gởi bài cho giảng viên, hạn chót là hết ngày 20/05/2014. Nhóm nào gởi trễ sẽ bị trừ
điểm. Sinh viên nộp bài qua email của giảng viên (cuongtv@uel.edu.vn)
Sinh viên tự đánh giá phần trăm đóng góp của mỗi thành viên. Giảng viên sẽ căn cứ vào phần
trăm đánh giá để cho điểm từng thành viên
Bài nộp cho giảng viên bao gồm:
File access của sinh viên
File word, ghi nhận phần trăm đóng góp của từng thành viên trong nhóm và mô tả
giải thích về bài làm hoặc các kiến nghị đề xuất (nếu có).
Cách tính điểm như sau:
Ví dụ nhóm có 4 thành viên : tỉ lệ phần trăm đóng góp là
SV A( 20%), SV B(30 %) SV C (25%) , SV D (25%)
Bài làm của cả nhóm được 8 điểm, tổng điểm của nhóm là 8 x4 = 32 . Điểm này sẽ phân bố lại
cho từng sinh viên theo tỷ lệ đóng góp.
SV A = 32 x 20% = 6,5 điểm
SV B = 32 x 30% = 9.5 điểm
SV C = SV D = 32 x 25% = 8 điểm
BT quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT quản lý bán hàng - Người đăng: Wat Happen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BT quản lý bán hàng 9 10 681