Ktl-icon-tai-lieu

Cách sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán

Được đăng lên bởi lanhuong-ard
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Cách sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán
Mỗi kế toán sẽ có một cách sắp xếp lưu giữ chứng từ kế toán khác nhau sao cho
phù hợp với nội dung mục đích sử dụng của đơn vị mình.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác kế toán, xin được chia sẻ một vài lưu ý
nhỏ cho các bạn kế toán trong việc sắp xếp và lưu trữ hoá đơn chứng từ kế toán.
Các chứng từ thu và chi nên để riêng; phiếu thu, phiếu chi phải đánh số thứ tự theo
ngày tháng phát sinh rồi kẹp các hóa đơn và chứng từ liên quan vào sau. Hóa đơn
nếu được trả bằng tiền mặt thì đi kèm với phiếu chi. Nếu trả bằng tiền gửi ngân
hàng thì đi kèm ủy nhiệm chi. Sắp xếp theo thứ tự của số phiếu và nên xếp theo
từng tháng.
Các chứng từ khác cũng cần sắp xếp riêng theo từng loại: PN, PX, …
Ngoài ra, trong phần nội dung (diễn giải) của PT, PC, PN, PX, … nên ghi rõ hoá
đơn đi kèm để tiện cho việc tìm kiếm, đối chiếu sau này khi hoá đơn bị thất lạc.
Thí dụ, tại nội dung của PT ghi : “Thu tiền bán hàng (ông A, HĐ 0000001)”
Trước khi tách hóa đơn ra khỏi chứng từ bạn nên lật mặt sau tờ hóa đơn đó ghi lại
số của chứng từ đó.
Hoặc ngược lại, mỗi hoá đơn nên ghi chú kèm theo số chứng từ PT, PC, PN, PX,
…
Thí dụ, trên bảng kê hoá đơn – chứng từ mua vào – bán ra, tại cột ghi chú bạn điền
vào số chứng từ liên quan.

Khi tách hoá đơn ra khỏi PT (hoặc PC, PN, PX, …) thì nên photo lại 1 bản hoá đơn
để lưu kèm với chứng từ đó.
Hóa đơn đầu ra, đầu vào nên xếp theo thứ tự đã khai trên tờ khai hàng tháng để sau
này Thuế kiểm tra được nhanh. Trước khi Thuế kiểm tra, kế toán phải tự kiểm đếm
lại xem có sai sót tờ nào không.
Với hóa đơn mua vào – bán ra nên nên kẹp lại theo từng tháng tương ứng với tờ
khai mỗi tháng; còn các loại phiếu khác thì tùy theo nhiều ít mà kẹp lại theo từng
tháng hay từng quý hoặc năm.
1 - Công tác sắp xếp chứng từ gốc
- Chúng ta cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu
vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu tư tháng 1
đến tháng 12 của năm tài chính , các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào + đầu ra được
kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế, Mỗi chứng
từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán,...có
đầy đủ chữ ký theo chức danh. Hóa đơn mua vào phải có phiếu chi , hóa đơn bán
ra phải có phiếu thu , nếu thanh toán qua ngân hàng thì phải có bảng sao kê của
ngân hàng
- Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ
- Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo c...
Cách sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán
Mỗi kế toán sẽ có một cách sắp xếp lưu giữ chứng từ kế toán khác nhau sao cho
phù hợp với nội dung mục đích sử dụng của đơn vị mình.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác kế toán, xin được chia sẻ một vài lưu ý
nhỏ cho các bạn kế toán trong việc sắp xếp và lưu trữ hoá đơn chứng từ kế toán.
Các chứng từ thu và chi nên để riêng; phiếu thu, phiếu chi phải đánh số thứ tự theo
ngày tháng phát sinh rồi kẹp các hóa đơn và chứng từ liên quan vào sau. Hóa đơn
nếu được trả bằng tiền mặt thì đi kèm với phiếu chi. Nếu trả bằng tiền gửi ngân
hàng thì đi kèm ủy nhiệm chi. Sắp xếp theo thứ tự của số phiếu và nên xếp theo
từng tháng.
Các chứng từ khác cũng cần sắp xếp riêng theo từng loại: PN, PX, …
Ngoài ra, trong phần nội dung (diễn giải) của PT, PC, PN, PX, … nên ghi rõ hoá
đơn đi kèm để tiện cho việc tìm kiếm, đối chiếu sau này khi hoá đơn bị thất lạc.
Thí dụ, tại nội dung của PT ghi : “Thu tiền bán hàng (ông A, HĐ 0000001)”
Trước khi tách hóa đơn ra khỏi chứng từ bạn nên lật mặt sau tờ hóa đơn đó ghi lại
số của chứng từ đó.
Hoặc ngược lại, mỗi hoá đơn nên ghi chú kèm theo số chứng từ PT, PC, PN, PX,
Thí dụ, trên bảng kê hoá đơn – chứng từ mua vào – bán ra, tại cột ghi chú bạn điền
vào số chứng từ liên quan.
Cách sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán - Người đăng: lanhuong-ard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán 9 10 269