Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang kế toán

Được đăng lên bởi Pham Bichngoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ HTKSNB DOANH NGHIỆP

COÂNG TY ________________

CẨM NANG KẾ TOÁN

TP HCM 12/2009

1

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ HTKSNB DOANH NGHIỆP

CẨM NANG KẾ TOÁN - TÀI NGUYÊN QUÝ GIÁ CỦA
DOANH NGHIỆP
ƒ Cẩm nang kế toán là thành quả nghiên cứu của nhiều
chuyên gia và đã qua thực tế kiểm nghiệm nhiều doanh
nghiệp nên giá trị sử dụng và giá trị gia tăng mà nó
mang đến cho Công ty là rất to lớn.
ƒ Khi đi vào triển khai, vận hành, hiệu chỉnh và đạt được
sự tương thích cao trong Công ty, Cẩm nang này
đương nhiên là một trong những tài sản quan trọng, tài
nguyên quý giá của Doanh nghiệp.

2

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ HTKSNB DOANH NGHIỆP

TẠI SAO PHẢI CÓ CẨM NANG KẾ TOÁN
ƒ Cẩm nang kế toán gồm những thủ tục được quy định
thông qua quy trình hoạt động của công ty trong việc xử
lý những nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
ƒ Cẩm nang kế toán đóng vai trò chính trong việc kết nối và
duy trì hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ công ty với
hệ thống báo cáo và dự thảo ngân sách.

3

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ HTKSNB DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA NHỮNG THỦ TỤC VÀ CHÍNH
SÁCH KẾ TOÁN TRONG CẨM NANG NÀY LÀ
1. Đảm bảo sự nhất quán trong việc lập BCTC, báo cáo
quản trị, dự thảo ngân sách và kế hoạch trong công ty.
2. Tuân theo những yêu cầu luật pháp ở Việt Nam trong
việc lập báo cáo tài chính thích hợp.
3. Giúp nhân viên kế toán hiểu được những gì họ được
yêu cầu thực hiện khi lập báo cáo của công ty.
4. Duy trì những tiêu chuẩn thích hợp về kiểm soát tài
chính và kiểm soát nội bộ.
5. Đảm bảo nghiệp vụ được ghi nhận kịp thời và chính xác.

4

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ HTKSNB DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CẨM NANG KẾ TOÁN LÀ

ƒ Tài liệu đào tạo cho nhân viên tài chính mới và những
nhân viên khác – ví dụ: dùng để nghiên cứu về báo cáo
của Công ty và chu kỳ kinh doanh.
ƒ Tài liệu tham khảo cho những nhân viên tài chính có kinh
nghiệm khi trả lời thắc mắc - ví dụ: sử dụng tài khoản
nào để ghi chép nghiệp vụ kế toán.
ƒ Tài liệu làm việc cho nhân viên tài chính.

5

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ HTKSNB DOANH NGHIỆP

NGOÀI RA CUỐN CẨM NANG NÀY CÒN NHẰM
“Thiết lập cơ chế quản lý, quản trị kế toán của công ty đối
với tất cả các phòng ban bộ phận, chi nhánh... cho quá
trình phát triển ngày càng lớn mạnh, đòi hỏi không ngừng
cải tiến và nâng cấp hệ thống quản lý cũng như ứng dụng
các kỹ thuật và phương thức kiểm soát tiên tiến, hiện đại.
Tương xứng với quy mô và vị thế của doanh nghiệp..."
"Chia sẻ các kinh nghiệm quý báu trong kế toán, kiểm toán
và kiểm s...
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VN THIT K HTKSNB DOANH NGHIP
1
CM NANG K TOÁN
COÂNG TY ________________
TP HCM 12/2009
Cẩm nang kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang kế toán - Người đăng: Pham Bichngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cẩm nang kế toán 9 10 282