Ktl-icon-tai-lieu

CHĂN NUÔI BÒ THỊT

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 5211 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƢ QUỐC GIA
HOÀNG KIM GIAO - PHÙNG QUỐC QUẢNG - PHẠM SỸ LĂNG
ĐỖ KIM TUYÊN - HOÀNG THỊ THIÊN HƢƠNG

Tài liệu tập huấn

CHĂN NUÔI BÒ THỊT

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
Hà Nội - 2008

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2MỤC LỤC
Phần 1 NỘI DUNG BÀI GIẢNG

9

Chuyên đề 1. KHÁI QUÁT VỀ CHĂN NUÔI BÕ THỊT

9

1. Vai trò và ý nghĩa kinh tế của chăn nuôi bò thịt
1.1. Vai trò
1.2. Ý nghĩa kinh tế xã hội
2. Những lợi thế và hạn chế của chăn nuôi bò thịt ở nước ta
2.1. Lợi thế
2.2. Hạn chế
3. Tình hình và xu hướng chăn nuôi bò thịt, tiêu thụ thịt bò trên thế giới
4. Tình hình và định hướng chăn nuôi bò thịt, tiêu thụ thịt bò trong nước
TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ 1

9
9
10
10
10
11
12
13
16

Chuyên đề 2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BÕ THỊT

17

I. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA BÕ THỊT
1. Quy luật sinh trưởng theo giai đoạn
1.1. Giai đoạn trong tử cung
1.2. Giai đoạn phát triển sau khi sinh
2. Quy luật sinh trưởng không đồng đều
3. Quy luật sinh trưởng bù
II. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN
1. Đặc điểm sinh sản của bò cái
1.1. Sự thành thục sinh dục và tuổi sử dụng
1.2. Động dục và chu kỳ động dục ở bò cái
1.3. Sinh lý mang thai
1.4. Sinh lý đẻ
1.5. Sinh lý tiết sữa và tập tính nuôi con
1.6. Quá trình hồi phục sinh dục sau đẻ
2. Đặc điểm sinh sản của bò đực
2.1. Sự thành thục về tính và tuổi sử dụng bò đực giống
2.2. Phản xạ sinh dục và điều tiết hormon ở bò đực
2.3. Tinh dịch
III. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ THỨC ĂN
1. Chức năng của một số bộ phận chính trong đường tiêu hoá
1.1. Miệng
1.2. Sự nhai lại
1.3. Dạ dầy kép
1.4. Ruột
2. Hệ vi sinh vật dạ cỏ và vai trò của vi sinh vật với vật chủ
3. Những điều kiện cần thiết và tác động tương hỗ giữa các loài vi sinh vật dạ cỏ
TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ 2

17
17
18
18
20
21
21
21
21
22
26
27
28
29
30
30
30
31
32
32
32
32
33
35
35
37
39

Chuyên đề 3. GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG BÕ THỊT

40

I. CÁC GIỐNG BÕ THỊT PHỔ BIẾN
1. Một số giống bò chuyên thịt gốc ôn đới
2. Một số giống bò chuyên thịt gốc nhiệt đới

40
40
42

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên3

3. Một số giống bò kiêm dụng hiện có ở nước ta
4. Một số kết quả nghiên cứu về công tác lai tạo bò thịt ở Việt Nam
II. CÔNG TÁC GIỐNG BÕ THỊT
1. Các tính trạng chọn lọc bò làm giống
1.1. Đánh giá và chọn lọc bò đực giống
1.2. Đánh giá và chọn lọc bò cái giống
2. Quản lý phối giống
2.1. G...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƢ QUỐC GIA
HOÀNG KIM GIAO - PHÙNG QUỐC QUẢNG - PHẠM SỸ LĂNG
ĐỖ KIM TUYÊN - HOÀNG THỊ THIÊN HƢƠNG
Tài liệu tập huấn
CHĂN NUÔI BÒ THT
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
Nội - 2008
CHĂN NUÔI BÒ THỊT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHĂN NUÔI BÒ THỊT - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
CHĂN NUÔI BÒ THỊT 9 10 634