Ktl-icon-tai-lieu

CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC BHXH

Được đăng lên bởi tuocha68
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC BHXH
Tên đơn vị
Mã đơn vị
Cán bộ quản lý
NỘI DUNG

1. KH hoá dân số:
-Đặt vòng tránh thai
-Triệt sản (nam- nữ)

MỨC HƯỞNG

ĐIỀU KIỆN/THỦ TỤC

Có giấy chứng nhận thực hiện KHH dân số

Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH tối đa 6 tháng
gần nhất
- 7 ngày
- 15 ngày

Có giấy chứng nhận sảy thai

10 ngày : thai < 1 tháng.

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng bhxh

20 ngày : thai từ > 1 tháng đến < 3 tháng.

2. Sảy thai

40 ngày : thai từ > 3 tháng đến < 6 tháng.
50 ngày : thai > 6 tháng.
Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH tối đa 6 tháng
gần nhất

3.Khám thai

Có giấy chứng nhận khám thai (giấy chứng nhận nghỉ ốm
hưởng bhxh)

Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH tối đa 6 tháng
gần nhất
5 lần x 1 ngày/lần

4. Sinh con

Đóng BHXH > 6 tháng trong vòng 12 tháng

Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng gần
nhất trước khi nghỉ sinh.

Bản sao giấy khai sinh

6 tháng lương bình quân + 2 tháng lương tối thiểu chung.
-Trường hợp sinh đôi trở lên mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày và
thêm 1 tháng trợ cấp.

5. Con chết

Đóng BHXH > 6 tháng trong vòng 12 tháng

Thời gian nghỉ khi con chết:
90 ngày từ ngày sinh (con < 60 ngày tuổi).
30 ngày từ ngày con chết (con > 60 ngày tuổi).

Page 1 of 4

6. Trợ cấp 1 lần khi sinh

7.Nghỉ dưỡng sức khi thai sản

Đóng BHXH > 6 tháng trong vòng 12 tháng

Sảy - nạo - hút thai; thai chết lưu, sau khi sinh… hết thời gian
nghỉ theo chế độ nhưng sức khỏe còn yếu.

2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
25% hoặc 40% lương tối thiểu chung, cho mỗi ngày.
Nghỉ trợ cấp 10 ngày : sinh 2 con trở lên
Nghỉ trợ cấp 7 ngày : sinh con có phẫu thuật
Nghỉ trợ cấp 5 ngày đối với các trường hợp khác.

8. Trợ cấp nuôi con nuôi sơ sinh dưới 4 tháng Đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng ( thực hiện
tuổi
cho cả Nam hoặc Nữ

Trợ cấp cho tới khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức trợ cấp bằng
100% lương bình quân 6 tháng đóng BHXH gần nhất.
Trợ cấp 1 lần : 2 tháng lương tối thiểu cho mỗi con.

9. Ốm
10. Báo tăng giảm nhân viên

Mức trợ cấp = 75% lương bình quân đóng BHXH tối đa 6 tháng gần
có giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng bhxh)
nhất
- Thoả thuận chấm dứt HDLD, xác nhận cắt thẻ bhyt của bhxh
(nếu nghỉ việc)
- Giấy khai sinh (nếu nghỉ thai sản)
- HDLD, giấy khai sinh, bản sao CMND & giấy khám sức khoẻ
(nếu tăng nhân viên mới và nhân viên chưa có sổ bhxh)
- HDLD & giấy khám sức khoẻ (nếu tăng nhân viên mới và
nhân viên đã có sổ bhxh)

11. Chốt sổ BHXH

Lưu ý: Nếu chốt sổ để lấy bhtn, phải ghi rõ vào cột ghi chú là...
Page 1 of 4
CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC BHXH
Tên đơn vị
Mã đơn vị
Cán bộ quản lý
I U KI N/TH T CĐ
Có giấy chứng nhận thực hiện KHH dân số
-Đặt vòng tránh thai - 7 ngày
-Triệt sản (nam- nữ) - 15 ngày
Có giấy chứng nhận sảy thai
10 ngày : thai < 1 tháng.
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng bhxh
3.Khám thai
Bản sao giấy khai sinh
6 tháng lương bình quân + 2 tháng lương tối thiểu chung.
90 ngày từ ngày sinh (con < 60 ngày tuổi).
N I DUNG M C H NG ƯỞ
1. KH hoá dân số:
Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH tối đa 6 tháng
gần nhất
20 ngày : thai từ > 1 tháng đến < 3 tháng.
2. Sảy thai 40 ngày : thai từ > 3 tháng đến < 6 tháng.
50 ngày : thai > 6 tháng.
Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH tối đa 6 tháng
gần nhất
Có giấy chứng nhận khám thai (giấy chứng nhận nghỉ ốm
hưởng bhxh)
Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH tối đa 6 tháng
gần nhất 5 lần x 1 ngày/lần
4. Sinh con Đóng BHXH > 6 tháng trong vòng 12 tháng
Mức trợ cấp = 100% lương bình quân đóng BHXH của 6 tháng gần
nhất trước khi nghỉ sinh.
-Trường hợp sinh đôi trở lên mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày
thêm 1 tháng trợ cấp.
5. Con chết Đóng BHXH > 6 tháng trong vòng 12 tháng
Thời gian nghỉ khi con chết:
30 ngày từ ngày con chết (con > 60 ngày tuổi).
CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC BHXH - Trang 2
CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC BHXH - Người đăng: tuocha68
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC BHXH 9 10 366