Ktl-icon-tai-lieu

Chi phí kinh tế và chi phí kế toán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 2 lần
III.
III.
ChÝ phÝ kinh tÕ
ChÝ phÝ kinh tÕ
v
v
µ
µ
chi
chi
phÝ kÕ
phÝ kÕ
to
to
¸
¸
n
n
1. Chi phÝ kinh tÕ = CP t êng minh + CP Èn
* Chi phÝ t êng (explicit):
* Chi phÝ Èn (implicit):
2. Chi phÝ kÕ to¸n
Chi phí kinh tế và chi phí kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi phí kinh tế và chi phí kế toán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chi phí kinh tế và chi phí kế toán 9 10 310