Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Chi phí- Giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi dohuyenvan
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 4769 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Họ Và Tên : Phạm Thị Ngọc Mai. Lớp: 08K4.
Mã Sinh Viên: 0854040489

Giáo Viên Hướng Dẫn
Đoàn Thị Hoàn.

LỜI MỞ ĐẦU.
Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hóa tập trung
sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ngày càng có thêm nhiều
doanh nghiệp ra đời và lớn mạnh không ngừng. Để có thể hội nhập tồn tại và phát
triển trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp
phải có phương thức quản lý mới phù hợp, xác định cho mình những hướng đi
đúng đắn sao cho kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có
mức thu hút được người tiêu dùng.
Để làm được điều này các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ các yếu tố chi
phí của quá trình sản xuất như vật tư tiền vốn, giá thành, doanh thu, lợi nhuận…
Ban lãnh đạo doanh nghiệp chỉ có thể có được những thông tin này một cách chính
xác, đầy đủ và kịp thời thông qua bộ máy kế toán trong đó kế toán tập hợp chi phí
và tính giá thành sản phẩm là một trong những nhân tố có ảnh hưởng quyết định
tới tính hiệu quả của công tác quản lý kinh tế – tài chính trong doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của phần kế toán này nên em đã
chọn đề tài“Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng
đường dây cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 1500KVA – 35(22)/0,4KV của
công ty Cổ Phần Á Đông”.
Nội dung của chuyên đề này gồm 3 phần:
Chương I: Tổng quan về công ty Cổ phần Á Đông.
Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây
dựng đường dây cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 1500KVA – 35(22)/0,4KV của
công ty Cổ phần Á Đông.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
và tính giá thành công trình xây dựng đường dây cáp ngầm 35KV và trạm biến áp
1500KVA – 35(22)/0,4KV của công ty Cổ phần Á Đông.
Trong thời gian ngắn thực hiện chuyên đề cộng với trình độ kiến thức của bản
thân có hạn, nhất là bước đầu mới tiếp cận với thực tế nên sẽ có nhiều thiếu xót,
em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của quý công ty cùng các
thầy cô để em có thể hoàn thiện chuyên đề được tốt hơn.
Em xin chân thành cám ơn.
Hải Dương, Ngày 1, tháng 2, Năm 2012.
Phạm Thị Ngọc Mai.
1

Họ Và Tên : Phạm Thị Ngọc Mai. Lớp: 08K4.
Mã Sinh Viên: 0854040489

Giáo Viên Hướng Dẫn
Đoàn Thị Hoàn.

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Á ĐÔNG
1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty Cổ phần Á Đông
Công ty cổ phần Á Đông thành lập vào ngày 26/10/2007 Căn cứ vào giấy
chứng nhận ĐKKD số 0403...
Họ Và Tên : Phạm Thị Ngọc Mai. Lớp: 08K4. Giáo Viên Hướng Dẫn
Mã Sinh Viên: 0854040489 Đoàn Thị Hoàn.
LỜI MỞ ĐẦU.
Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hóa tập trung
sang nền kinh tế thị trường sự quản của nhà nước ngày càng thêm nhiều
doanh nghiệp ra đời lớn mạnh không ngừng. Để thể hội nhập tồn tại phát
triển trong sự cạnh tranh gay gắt của chế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp
phải phương thức quản mới p hợp, xác định cho mình những hướng đi
đúng đắn sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả chất lượng sản phẩm
mức thu hút được người tiêu dùng.
Đểm được điều này các doanh nghiệp phải quản chặt chẽ các yếu tố chi
phí của quá trình sản xuất như vật tiền vốn, g thành, doanh thu, lợi nhuận…
Ban lãnh đạo doanh nghiệp chỉ có thể có được những thông tin này một cách chính
xác, đầy đủ kịp thời thông qua bộ máy kế toán trong đó kế toán tập hợp chi phí
tính giá thành sản phẩm một trong những nhân tố ảnh hưởng quyết định
tới tính hiệu quả của công tác quản lý kinh tế – tài chính trong doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của phần kế toán này nên em đã
chọn đề tài“Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây dựng
đường dây cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 1500KVA 35(22)/0,4KV của
công ty Cổ Phần Á Đông”.
Nội dung của chuyên đề này gồm 3 phần:
Chương I: Tổng quan về công ty Cổ phần Á Đông.
Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây
dựng đường dây cáp ngầm 35KV và trạm biến áp 1500KVA 35(22)/0,4KV của
công ty Cổ phần Á Đông.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
tính giá thành công trình xây dựng đường dây cáp ngầm 35KV trạm biến áp
1500KVA – 35(22)/0,4KV của công ty Cổ phần Á Đông.
Trong thời gian ngắn thực hiện chuyên đề cộng với trình độ kiến thức của bản
thân có hạn, nhất bước đầu mới tiếp cận với thực tế nên s có nhiều thiếu xót,
em rất mong nhận được ý kiến đóng góp sự giúp đỡ của quý công ty cùng các
thầy cô để em có thể hoàn thiện chuyên đề được tốt hơn.
Em xin chân thành cám ơn.
Hải Dương, Ngày 1, tháng 2, Năm 2012.
Phạm Thị Ngọc Mai.
1
Chuyên đề Chi phí- Giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Chi phí- Giá thành sản phẩm - Người đăng: dohuyenvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Chuyên đề Chi phí- Giá thành sản phẩm 9 10 693