Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghệp : Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ Tân Phong.

Được đăng lên bởi Michael Hữu
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2664 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề tốt nghệp

1

Trường Đại Học Thương Mại

Đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh
Công Nghệ Tân Phong.

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Những năm vừa qua là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình đổi mới vô
cùng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với việc mở rộng nền kinh tế,
Đảng và nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển nền kinh
tế hàng hoá nhiều thành phần, mở rộng giao lưu, hợp tác trên thị trường kinh tế
rộng lớn. Đặc biệt sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đã
mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho các DN song cũng tiềm ẩn không ít những
khó khăn thử thách nhất là tại thời điểm hiện tại nền kinh tế đang ở trong tình
trạng khủng hoảng. Trước tình hình đó đòi hỏi DN phải nỗ lực hết mình để tồn
tại và phát triển.
Cũng như các DN khác, DN thương mại khi tiến hành hoạt động KD không những
chịu tác động của qui luật giá trị mà còn chịu tác động của qui luật cung cầu và qui
luật cạnh tranh, khi sản phẩm của DN được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị
của sản phẩm được thực hiện, lúc này DN sẽ thu về được một khoản tiền, khoản
tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi
phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận.
Bất cứ DN nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa,để có
lợi nhuận thì DN phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các DN sản xuất
kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do quá trình tiêu thụ hang hoá, sản
phẩm. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về xác định kết quả KD sẽ đóng vai
trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của DN.

SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh

GVHD:Th.S Nguyễn Thành Hưng

Chuyên đề tốt nghệp

2

Trường Đại Học Thương Mại

Từ những nhận thức đó, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kinh
doanh công nghệ Tân Phong , em đã chọn đề tài : “kế toán xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH Kinh doanh công nghệ Tân Phong”làm đề tài chuyên
đề cho mình.
2.Mục tiêu nghiên cứu:
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị
trường tiêu thụ của DN,đánh giá được hiệu quả hoạt động KD của DN, xem xét việc
thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán XĐKQ KD nói riêng ở DN như thế
nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay
không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán
đó,đồng...
Chuyên đề tốt nghệp Trường Đại Học Thương Mại
Đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh
Công Nghệ Tân Phong.
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Những năm vừa qua cột mốc đánh dấu sự chuyển mình đổi mới
cùng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với việc mở rộng nền kinh tế,
Đảng và nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển nền kinh
tế hàng hoá nhiều thành phần, m rộng giao lưu, hợp tác trên thị trường kinh tế
rộng lớn. Đặc biệt sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đã
mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho các DN song cũng tiềm ẩn không ít nhng
khó khăn thử thách nhất tại thời điểm hiện tại nn kinh tế đang trong tình
trạng khủng hong. Trước tình hình đó đòi hỏi DN phải nỗ lực hết mình để tồn
tại và phát triển.
Cũng như các DN khác, DN thương mại khi tiến hành hoạt động KD không những
chịu tác động của qui luật g trị còn chịu tác động của qui luật cung cầu và qui
luật cạnh tranh, khi sản phẩm của DN được thị trường chấp nhậnnghĩag trị
của sản phẩm được thực hiện, c này DN sẽ thu v được một khoản tin, khoản
tiềny đưc gọi doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có th đắp toàn bộ chi
phí bất biến và kh biến bỏ ra, thì phần còn li sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận.
Bất cứ DN nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là ti đa,để có
lợi nhuận thì DN phải mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các DN sản xuất
kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu do quá trình tiêu thụ hang hoá, sản
phẩm. Do đó việc thc hin hệ thống kế toán về xác định kết quả KD s đóng vai
trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của DN.
SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh GVHD:Th.S Nguyễn Thành Hưng
1
Chuyên đề tốt nghệp : Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ Tân Phong. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghệp : Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ Tân Phong. - Người đăng: Michael Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghệp : Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ Tân Phong. 9 10 150