Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 14797 lần   |   Lượt tải: 46 lần
UBND T.P HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH

SVTH : TRẦN VĂN CƯỜNG
GVHD : TS.PHẠM NGỌC TOÀN
LỚP : DKE 31109
KHÓA : 11
HÌNH THỨC : Chính quy

Tp. Hồ Chí iMinh, tháng 6/2013

UBND T.P HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH

SVTH : ÂU HUỆ TIẾT
GVHD : TS.PHẠM NGỌC TOÀN
LỚP : DKE 31022
KHÓA : 10
HÌNH THỨC : Chính quy

Báo cáo thực tập

GVHD: TS.Phạm Ngọc Toàn

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................
i
UBND T.P HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
KẾ TN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH
SVTH : TRẦN VĂN CƯỜNG
GVHD : TS.PHẠM NGỌC TOÀN
LỚP : DKE 31109
KHÓA : 11
HÌNH THỨC : Chính quy
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6/2013
Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 9 10 361