Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi mylinh-nguyen
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 5656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Theo tình hình thực tế chung của nền kinh tế xã hội, xu hướng toàn cầu hóa,
khu vực hóa hiện đang là xu hướng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Theo
xu hướng này, số lượng các công ty tham gia vào thị trường thế giới ngày một nhiều
hơn, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt, quyết liệt hơn, rủi ro cũng nhiều
hơn. Điều này cho thấy, để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình, các công ty
không chỉ luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ quản lý, khả năng huy động vốn
hay đổi mới công nghệ... mà còn phải quan tâm đến hiệu quả của các hoạt động kinh
doanh. Theo dòng xoáy của nền kinh tế hội nhập thì mọi doanh nghiệp đều có sự cạnh
tranh và phấn đấu hết mình để có thể đạt được kết quả kinh doanh cao nhất. Tuy
nhiên, làm thế nào để sử dụng tốt các nguồn lực sẵn có, phát huy tối đa các lợi thế về
vốn, công nghệ hay nguồn nhân lực...luôn là một bài toán khó đối với lãnh đạo các
công ty.
Là một công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên vấn đề làm gì để
nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là một vấn đề được ban lãnh đạo công ty quan tâm
nhất. Trước sự tham gia ngày một nhiều các doanh nghiệp vào lĩnh vực vận tải hàng
hải, thị trường thế giới trong thời gian qua lại có những bất ổn khiến cho việc kinh
doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc công ty cần tìm ra những biện
pháp hữu hiệu hơn một mặt nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, một mặt nhằm giải
quyết một số vướng mắc trong quá trình kinh doanh là điều hết sức cấp thiết. Chính vì
vậy phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là công việc làm thường xuyên không
thể thiếu trong quản lí doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài.
Chính vì tầm quan trọng đó nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh
doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV
Vận Tải Hàng Hải Thái Bình Dương” để làm đề tài tốt nghiệp.
Mục đích nghiên cứu:
Phân tích nhằm làm rõ các mặt của kết quả kinh doanh dưới tác động của các
yếu tố, các nguyên nhân bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp, đặc biệt là một số
tiềm năng chưa được khai thác. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI
HÀNG HẢI THÁI BÌNH DƯƠNG.

Trang 1

Phương pháp nghiên cứu:
Dựa trên những kiến thức đã học, phân tích trên các chỉ tiêu như: hiệu quả sử
dụng vốn, khả năng thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn lưu động...thông qua các
phương pháp như:
+ Phương pháp so sánh.
+ Phương pháp liên hệ cân đối.
+ Phương p...
LỜI NÓI ĐẦU
Theo tình hình thực tế chung của nền kinh tế hội, xu hướng toàn cầu hóa,
khu vực hóa hiện đang xu hướng ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Theo
xu hướng này, sống các công ty tham gia o thị trường thế giới ngày một nhiều
hơn, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt, quyết liệt hơn, rủi ro cũng nhiều
hơn. Điều này cho thấy, để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình, các công ty
không chỉ luôn chú trọng đến việc nâng cao trình độ quản lý, khả năng huy động vốn
hay đổi mới công nghệ... còn phải quan tâm đến hiệu quả của các hoạt động kinh
doanh. Theo dòng xoáy của nền kinh tế hội nhập thì mọi doanh nghiệp đều có sự cạnh
tranh phấn đấu hết mình để có thể đạt đưc kết quả kinh doanh cao nhất. Tuy
nhiên, làm thế nào để sử dụng tốt các nguồn lực sẵn có, phát huy tối đa các lợi thế về
vốn, công nghệ hay nguồn nhân lực...luôn một bài toán khó đối với lãnh đạo các
công ty.
một công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên vấn đ làm để
nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn một vấn đề được ban lãnh đạo công ty quan tâm
nhất. Trước sự tham gia ngày một nhiều các doanh nghiệp vào lĩnh vực vận tải hàng
hải, thị trường thế giới trong thi gian qua lại có những bất ổn khiến cho việc kinh
doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc công ty cần m ra những biện
pháp hữu hiệu hơn một mặt nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, một mặt nhằm giải
quyết một số vướng mc trong quá trình kinh doanh điều hết sức cấp thiết. Chính vì
vậy phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công việc làm thường xuyên không
thể thiếu trong quản lí doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn vàchiến lược lâu dài.
Chính vì tầm quan trọng đó nên em chọn đề i “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh
doanh một sgiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV
Vận Tải Hàng Hải Thái Bình Dương” để làm đề tài tốt nghiệp.
Mục đích nghiên cứu:
Phân tích nhằm làm các mặt của kết quả kinh doanh dưới tác động của các
yếu tố, các nguyên nhân bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp, đặc biệt một s
tiềm năng chưa được khai thác. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI
HÀNG HẢI THÁI BÌNH DƯƠNG.
Trang 1
Chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: mylinh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp 9 10 24