Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CVTD CỦA NHTM

Được đăng lên bởi Thu Sarah
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CVTD CỦA NHTM
1.1 Các vấn đề cơ bản về CVTD của NHTM
1.1.1 Khái niệm CVTD
CVTD là các khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng
bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp những
người này trang trải nhu cầu nhà ở, chi tiêu cho đồ dùng và xe cộ,… Bên cạnh đó,
những chi tiêu cho nhu cầu giáo dụng, y tế, hoạt động du lịch cũng có thể được tài trợ
bởi CVTD.
1.1.2 Đặc điểm và vai trò của CVTD
1.1.2.1. Đặc điểm của CVTD.
a. Giá trị mỗi khoản vay nhỏ nhưng khối lượng các khoản vay lớn
Giá trị mỗi hợp đồng CVTD được xác định trên cơ sở giá cả hàng hóa, dịch vụ
mà khách hàng đang có nhu cầu tiêu dùng như xe cộ, nhà ở, nhu cầu du học,… Mà giá
hàng hóa, dịch vụ này không quá lớn. Hơn nữa, phần lớn khách hàng tiêu dùng đều đã
có sự tích lũy từ trước, ngân hàng chỉ là người hỗ trợ cho việc mua hàng hóa, dịch vụ
được dễ dàng hơn khi sự tích lũy chưa đủ. Do đó giá trị mỗi khoản vay thường nhỏ.
Tuy nhiên, số lượng cá nhân trong xã hội khá lớn và ai cũng có nhu cầu riêng của
mình nên số lượng khách hàng của CVTD lớn, khiến cho khối lượng các khoản vay
lớn.
b. Đối tượng khách hàng đa dạng với những nhu cầu vay vốn linh hoạt, phong
phú
Khách hàng của CVTD là tất cả người dân có thu nhập trong xã hội. Tùy theo
hoàn cảnh, thu nhập và mong muốn của mỗi người mà mục đích vay vốn của họ là
hoàn toàn khách nhau.Vì vậy, có thể nói khách hàng của CVTD là mọi tầng lớn trong
xã hội với những nhu cầu vay tiêu dùng phong phú và đa dạng.
c. Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co giãn với lãi suất
Thông thường người đi vay quan tâm đến số tiền mà họ phải thanh toán hơn là
lãi suất mà họ phải chịu. Vì vậy việc đưa ra kỳ hạn trả nợ và số tiền trả nợ phù hợp với
thu nhập của khách hàng là yếu tố quyết định chủ yếu đến việc khách hàng chấp nhận
vay vốn chứ không phải là lãi suất.
d. Các khoản CVTD thường có lãi suất cao
Thông tin tài chính khách hàng cung cấp thường không đầy đủ và rõ ràng nên
ngân hàng phải tốn nhiều chi phí để điều tra, thu thập, xác minh các thông tin của
khách hàng trước khi quyết định cấp tín dụng. Hơn nữa các khoản CVTD nhỏ lẻ

nhưng số lượng lớn nên việc quản lý các khoản này sau vay cũng gặp không ít khó
khăn và tốn nhiều chi phí quản lý. Vì vậy, lãi suất CVTD thường cao hơn lãi suất của
các khoản cho vay trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ nhằm bù đắp các khoản chi
phí mà ngân hàng phải bỏ ra.
e. Thời hạn cho vay khá linh hoạt
Thời hạn CVTD có thể ngắn, trung hoặc dà...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CVTD CỦA NHTM
1.1 Các vấn đề cơ bản về CVTD của NHTM
1.1.1 Khái niệm CVTD
CVTD các khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng
bao gồm nhân hộ gia đình. Đây một nguồn i chính quan trọng giúp những
người này trang trải nhu cầu n ở, chi tiêu cho đồ dùng xe cộ,… Bên cạnh đó,
những chi tiêu cho nhu cầu giáo dụng, y tế, hoạt động du lịch cũng thể được tài trợ
bởi CVTD.
1.1.2 Đặc điểm và vai trò của CVTD
1.1.2.1. Đặc điểm của CVTD.
a. Giá trị mỗi khoản vay nhỏ nhưng khối lượng các khoản vay lớn
Giá trị mỗi hợp đồng CVTD được xác định trên sở giá cả hàng hóa, dịch vụ
mà khách hàng đang có nhu cầu tiêu dùng như xe cộ, nhà ở, nhu cầu du học,… Mà giá
hàng hóa, dịch vụ này không quá lớn. Hơn nữa, phần lớn khách hàng tiêu dùng đều đã
sự tích lũy từ trước, ngân hàng chỉ người hỗ trợ cho việc mua hàng hóa, dịch vụ
được dễ dàng hơn khi sự tích lũy chưa đủ. Do đó giá trị mỗi khoản vay thường nhỏ.
Tuy nhiên, số ợng nhân trong hội khá lớn ai cũng nhu cầu riêng của
mình nên số lượng khách hàng của CVTD lớn, khiến cho khối lượng các khoản vay
lớn.
b. Đối tượng khách hàng đa dạng với những nhu cầu vay vốn linh hoạt, phong
phú
Khách hàng của CVTD tất cả người dân thu nhập trong hội. Tùy theo
hoàn cảnh, thu nhập mong muốn của mỗi người mục đích vay vốn của họ
hoàn toàn khách nhau.Vì vậy, thể nói khách hàng của CVTD mọi tầng lớn trong
xã hội với những nhu cầu vay tiêu dùng phong phú và đa dạng.
c. Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co giãn với lãi suất
Thông thường người đi vay quan tâm đến số tiền họ phải thanh toán hơn là
lãi suất mà họ phải chịu. Vì vậy việc đưa ra kỳ hạn trả nợ và số tiền trả nợ phù hợp với
thu nhập của kháchng yếu tố quyết định chủ yếu đến việc khách hàng chấp nhận
vay vốn chứ không phải là lãi suất.
d. Các khoản CVTD thường có lãi suất cao
Thông tin tài chính khách hàng cung cấp thường không đầy đủ ràng nên
ngân ng phải tốn nhiều chi phí để điều tra, thu thập, xác minh các thông tin của
khách ng trước khi quyết định cấp tín dụng. Hơn nữa các khoản CVTD nhỏ lẻ
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CVTD CỦA NHTM - Trang 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CVTD CỦA NHTM - Người đăng: Thu Sarah
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CVTD CỦA NHTM 9 10 708