Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Được đăng lên bởi meocon140187
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3403 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Võ Thị Ngọc Thúy

PHẦN 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
I/ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
1)
Khái niệm :
Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động được sử dụng
trong sản xuất để chế tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho nhu cầu
sản xuất và tiêu dùng của xã hội.
2)
Phân loại nguyên vật liệu:
Phân loại vật liệu là sắp xếp các loại vật liệu thành từng loại, từng
nhóm theo những đặc trưng nhất định.

Phân loại căn cứ vào vai trò và tác dụng của nguyên
vật liệu
Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu gồm nhiều
loại, rất phong phú, đa dạng có tính năng, công dụng và mục đích sử
dụng khác nhau đối với quá trình sản xuất.
Nguyên vật liệu chính ( bao gồm cả bán thành phẩm mua
ngoài ): Là các loại nguyên vật liệu dùng để trực tiếp sản xuất sản
phẩm , sau quá trình sản xuất cấu thành thực thể chính của sản phẩm.
Vật liệu chính của doanh nghiệp này nhưng không phải là vật liệu
chính của doanh nghiệp khác.
Vật liệu phụ: Là loại vật liệu có thể kết hợp với vật liệu chính
làm thay đổi về hình dáng, màu sắc và chất lượng sản.
Nhiên liệu: Là những thứ vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt
năng trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Phụ tùng thay thế: Là loại dùng để thay thế, sửa chữa những
bộ phận chi tiết của tài sản cố định.
Phế liệu: Là loại tận thu từ quá trình sản xuất hoặc thanh lý tài
sản cố định.
Phân loại căn cứ vào mục đích công dụng của vật liệu
Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh chế
tạo các sản phẩm.
Nguyên vật liệu dùng cho các nhu cầu khác: Phục vụ quản lý ở
các bộ phận bán hàng, phòng kinh doanh, quản lý sản xuất.
Căn cứ vào nguồn nhập chia thành:
Nguyên vật liệu do mua ngoài, tự gia công, nhận góp vốn liên doanh.
3)
Đặc điểm của nguyên vật liệu:

Sinh viên: Ngô Thị Thu Hà

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
4)

GVHD: Võ Thị Ngọc Thúy

Tham gia vào một chu kỳ sản xuất
Hình thái vật chất thay đổi khi tham gia vào quá trình sản xuất
Giá trị của vật liệu được tính một lần vào chi phi
Nguyên tắc hạch toán

Phải hạch toán chi tiết Nguyên liệu, vật liệu theo từng thứ, từng chủng
loại quy cách ở từng kho và ở từng địa điểm bảo quản sử dụng. Tuỳ
thuộc vào đặc điểm hoạt động của mình, doanh nghiệp có thể áp dụng
một trong 3 phương pháp kế toán chi tiết NVL (ghi thẻ song song, sổ đối
chiếu luân chuyển, sổ số dư)
Trị giá vật liệu xuất, nhập, tồn phải đúng giá theo nguyên tắc giá thực tế.
Kế toán có nhiệm vụ xác định giá thực tế vì ở những thời điểm khác
nhau trong kỳ hạch toán giá...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thị Ngọc Thúy
PHẦN 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
I/ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
1) Khái niệm :
Nguyên vật liệu những đối tượng lao động được sử dụng
trong sản xuất để chế tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho nhu cầu
sản xuất và tiêu dùng của xã hội.
2) Phân loại nguyên vật liệu:
Phân loại vật liệu là sắp xếp các loại vật liệu thành từng loại, từng
nhóm theo những đặc trưng nhất định.
Phân loại căn cứ vào vai trò và tác dụng của nguyên
vật liệu
Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu gồm nhiều
loại, rất phong phú, đa dạngtính năng, công dụng mục đích sử
dụng khác nhau đối với quá trình sản xuất.
Nguyên vật liệu chính ( bao gồm c bán thành phẩm mua
ngoài ): các loại nguyên vật liệu dùng để trực tiếp sản xuất sản
phẩm , sau quá trình sản xuất cấu thành thực thể chính của sản phẩm.
Vật liệu chính của doanh nghiệp này nhưng không phải vật liệu
chính của doanh nghiệp khác.
Vật liệu phụ: loại vật liệu thể kết hợp với vật liệu chính
làm thay đổi về hình dáng, màu sắc và chất lượng sản.
Nhiên liệu: Là những thứ vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt
năng trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Phụ ng thay thế: Là loại dùng để thay thế, sửa chữa những
bộ phận chi tiết của tài sản cố định.
Phế liệu: loại tận thu từ quá trình sản xuất hoặc thanh lý tài
sản cố định.
Phân loại căn cứ vào mục đích công dụng của vật liệu
Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh chế
tạo các sản phẩm.
Nguyên vật liệu dùng cho các nhu cầu khác: Phục vụ quản lý ở
các bộ phận bán hàng, phòng kinh doanh, quản lý sản xuất.
Căn cứ vào nguồn nhập chia thành:
Nguyên vật liệu do mua ngoài, tự gia công, nhận góp vốn liên doanh.
3) Đặc điểm của nguyên vật liệu:
Sinh viên: Ngô Thị Thu Hà 1
Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ - Người đăng: meocon140187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 9 10 351