Ktl-icon-tai-lieu

Công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH VNC

Được đăng lên bởi phamhanh27
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2415 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong một vài năm trở lại đây nền kinh tế Việt Nam đã trải qua những biến
động lớn vận động theo xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu hoá. Đó là sự
kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO mang đến cho các doanh nghiệp
Việt Nam cơ hội rất lớn để học hỏi kinh nghiệm, lĩnh hội những tinh hoa văn hoá
kinh doanh trên thế giới, bên cạnh đó cũng không ít những khó khăn thử thách mà
các doanh nghiệp phải đối mặt. Đó là thời kì nền kinh tế toàn cầu bước vào suy
thoái nặng nề gây ra những tổn thất rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước.
Với những thử thách về thị trường mới, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sự
trung thành của khách hàng với sản phẩm ngày càng suy giảm thì cơ hội sinh tồn
và phát triển của các doanh nghiệp trong nước ngày càng khó khăn hơn.
Hiện nay, trong nền kinh tế mở cửa thì trên thị trường mỗi loại sản phẩm
đều có rất nhiều sản phẩm thay thế khác nhau, cạnh tranh với nhau trên tất cả các
phương diện đều nhằm mục đích thoả mãn tốt nhất nhu cầu và thị hiếu của khách
hàng, làm sao để khách hàng tin dùng và trung thành với dòng sản phẩm của mình.
Đó cũng chính là yếu tố tối quan trọng để một doanh nghiệp tồn tại. Vấn đề đưa
sản phẩm tiếp cận được với người tiêu dùng luôn là vấn đề khiến những nhà quản
trị doanh nghiệp lưu tâm hàng đầu.
Bán được hàng, lãi bao nhiêu, lỗ hay hoà vốn như thế nào, có thể tái sản
xuất hay không? Câu trả lời nằm trong công tác xác định kết quả kinh doanh, sẽ
giúp cho những nhà quản trị có cơ sở đáng tin cậy nhất để đưa ra các quyết sách
hợp lý. Thông qua việc phân tích kết quả kinh doanh giúp cho doanh nghiệp đánh
giá được mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tìm ra những nhân tố tích cực,
những nhân tố tiêu cực ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó đề ra
những giải pháp khắc phục hợp lý.
Công ty TNHH VNC là một công ty thương mại dịch vụ chủ yếu cung cấp
các mặt hàng viễn thông bao gồm cả cung cấp dịch vụ và hàng hoá. Do đặc điểm

sản phẩm cung ứng của công ty là các mặt hàng điện tử là dòng sản phẩm đang có
sự cạnh tranh rất khôc liệt trên thị trường. Chính vì vậy ngoài chất lượng sản phẩm
thì công tác bán hàng và chế độ hậu mãi có vai trò quyết định tới việc phát triển
doanh nghiệp.
Xuất phát từ những đặc điểm cụ thể gắn liền với hoạt động của công ty
TNHH VNC, đề tài “ Tìm hiểu công tác bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty TNHH VNC” được thực hiện nhằm tìm hiểu và nghiên cứu
các vấn đề trên.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chu...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong một vài năm trở lại đây nền kinh tế Việt Nam đã trải qua những biến
động lớn vận động theo xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu hoá. Đó là sự
kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO mang đến cho các doanh nghiệp
Việt Nam cơ hội rất lớn để học hỏi kinh nghiệm, lĩnh hội những tinh hoa văn hoá
kinh doanh trên thế giới, bên cạnh đó cũng không ít những khó khăn thử thách mà
các doanh nghiệp phải đối mặt. Đó là thời kì nền kinh tế toàn cầu bước vào suy
thoái nặng nề gây ra những tổn thất rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước.
Với những thử thách về thị trường mới, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sự
trung thành của khách hàng với sản phẩm ngày càng suy giảm thì cơ hội sinh tồn
và phát triển của các doanh nghiệp trong nước ngày càng khó khăn hơn.
Hiện nay, trong nền kinh tế mở cửa thì trên thị trường mỗi loại sản phẩm
đều có rất nhiều sản phẩm thay thế khác nhau, cạnh tranh với nhau trên tất cả các
phương diện đều nhằm mục đích thoả mãn tốt nhất nhu cầu và thị hiếu của khách
hàng, làm sao để khách hàng tin dùng và trung thành với dòng sản phẩm của mình.
Đó cũng chính là yếu tố tối quan trọng để một doanh nghiệp tồn tại. Vấn đề đưa
sản phẩm tiếp cận được với người tiêu dùng luôn là vấn đề khiến những nhà quản
trị doanh nghiệp lưu tâm hàng đầu.
Bán được hàng, lãi bao nhiêu, lỗ hay hoà vốn như thế nào, có thể tái sản
xuất hay không? Câu trả lời nằm trong công tác xác định kết quả kinh doanh, sẽ
giúp cho những nhà quản trị có cơ sở đáng tin cậy nhất để đưa ra các quyết sách
hợp lý. Thông qua việc phân tích kết quả kinh doanh giúp cho doanh nghiệp đánh
giá được mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tìm ra những nhân tố tích cực,
những nhân tố tiêu cực ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó đề ra
những giải pháp khắc phục hợp lý.
Công ty TNHH VNC là một công ty thương mại dịch vụ chủ yếu cung cấp
các mặt hàng viễn thông bao gồm cả cung cấp dịch vụ và hàng hoá. Do đặc điểm
Công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH VNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH VNC - Người đăng: phamhanh27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH VNC 9 10 50