Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG THỨC TÍNH

Được đăng lên bởi 1254030031-stu-vttu-edu-vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giá trị tiền tệ theo thời gian
? tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian
Lý do:
 Tiền phải được sinh lợi
 Sự không chắc chắn của một đồng trong tương lai
 Sự mất giá của đồng tiền ( lạm phát)

Lãi đơn:
Khái niệm: Là lãi phải trả hay nhận được chỉ tính trên vốn gốc ban đầu.
Công thức:
I=P*r*n

FVn=P*(1+n*r)

Ví dụ1:
Ông A cứ mỗi 3 tháng nhận 30$ từ tài khoản tiết kiệm của mình với lãi suất hàng năm là
6%. Vậy số vốn mà ông A đã gửi vào tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu?

Bài làm
Cách 1:
6%
 0,005
12
 Lãi suất tính cho 3 tháng là: 0,005*3=0,015$
30
 Vốn ông A đã gửi tiết kiệm là:
 2000$
0.015

Lãi suất 6%/năm  lãi suất hàng tháng là:

Cách 2:
Có I=P*r*n =30$
Trong trường hợp này n=

30
1
 2000 $
 P=
1
4
0.06 *
4

Ví dụ 2:Chúng ta vay “nóng” một khoản tiền là 1 triệu để đánh bạc với lãi suất
10%/tháng. Vậy sau 1 năm số tiền ta phải trả là bao nhiêu?.
Bài làm:
Lãi suất 10%/ tháng  10% *12=1.2%/năm
Tổng số tiền phải trả sau 1 năm là: FV=P(1+r*n) = 1000000(1+1.2*1)
= 2200000

Lãi kép và giá trị tương lai:
Khái niệm: Là tiền lãi không chỉ tính trên vốn gốc mà còn tính trên cả tiền lãi của nó nếu
tiền lãi này không được thanh toán.
Công thức:
FVn=P*(1+r)

n

Hiện giá: là giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai.
PV=

FV
(1  r ) n

Ví dụ 3:
Một người vay nợ 20 triệu để mua xe với lãi suất hàng năm là 8%. Hãy tính tiền lãi và
vốn gốc phải trả vào cuối năm thứ năm.
Bài làm:
FV= PV(1+r)n =20tr*(1+0.08)5=29.386 (triệu)
Ví dụ 4:
Giả sử bạn vừa sinh ra, cha của bạn đã mở một tài khoản tiết kiệm cho bạn là 20 triệu với
mức lãi suất 6%/ năm. Năm nay bạn đã 25 tuổi và muốn rút toàn bộ số tiền trên để làm
ăn, thì bạn sẽ rút được bao nhiêu tiền.Nếu lãi suất là 12%/ năm thì bạn rút được bao nhiêu
tiền?
Bài làm:
Với lãi suất 6% / năm:
FV= PV(1+r)n =20(1+0.06)25 = 85.837 (triệu)
Với lãi suất 12%/năm
FV=PV(1+r)n = 20(1+0.12)25 = 340.0012 (triệu)
Nhận xét: Lãi suất ảnh hưởng rất nhiều tới giá trị dòng tiền trong tương lai. Khi lãi suất
tăng lên gấp đôi thì số tiền nhận được trong tương lai lớn hơn gấp đôi.
Ví dụ 5:
10 năm nữa mốn mua một chiếc xe hơi trị giá 500 triệu, thì ngay từ bây giờ phải gửi một
số tiền bao nhiêu. Biết lãi suất ngân hàng là 14%/ năm.
Giải
FV=500 triệu
n = 10
r = 14$

FV
500

 134.871
n
(1  r )
(1  0.14)10
(triệu)
PV=

Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ đều.
Công thức:

(1  r ) n  1
FVA=CF
r
Hiện giá:

1  (1  r )  n
PVA=CF
r

Ví dụ 6:
Vẫn muốn mua xe hơi trị giá 500 triệu sau 10 năm nữa.lãi suất ngân hàng là 14%. Vậy
mỗi nă...
Giá trị tiền tệ theo thời gian
? tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian
Lý do:
Tiền phải được sinh lợi
Sự không chắc chắn của một đồng trong tương lai
Sự mất giá của đồng tiền ( lạm phát)
Lãi đơn:
Khái niệm: Là lãi phải trả hay nhận được chỉ tính trên vốn gốc ban đầu.
Công thức:
Ví dụ1:
Ông A cmi 3 tháng nhận 30$ từ tài khon tiết kiệm của mình với lãi suất hàng năm là
6%. Vậy số vốn mà ông A đã gi vào tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu?
Bài làm
Cách 1:
Lãi suất 6%/năm lãi suất hàng tháng là: 005,0
12
%6
Lãi suất tính cho 3 tháng là: 0,005*3=0,015$
Vốn ông A đã gi tiết kiệm là: $2000
015
.
0
30
Cách 2:
Có I=P*r*n =30$
Trong trường hợp này n=
4
1
P=
2000
4
1
*06.0
30
$
Ví dụ 2:Chúng ta vay “nóng” một khoản tiền là 1 triệu để đánh bạc với lãi suất
10%/tháng. Vy sau 1 năm số tiền ta phải trả là bao nhiêu?.
Bài làm:
Lãi suất 10%/ tháng 10% *12=1.2%/năm
Tng số tiền phải trả sau 1 năm là: FV=P(1+r*n) = 1000000(1+1.2*1)
= 2200000
I=P*r*n FVn=P*(1+n*r)
CÔNG THỨC TÍNH - Trang 2
CÔNG THỨC TÍNH - Người đăng: 1254030031-stu-vttu-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÔNG THỨC TÍNH 9 10 612