Ktl-icon-tai-lieu

Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải thuận yến

Được đăng lên bởi tâm nguyễn neu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

Khoa Kế Toán

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN YẾN
1.1-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY CP TMDV VẬN TẢI
THUẬN YẾN
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP TMDV Vận Tải
Thuận Yến.
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến (tên giao
dịch là Thuan Yen Transport Service Trading Joint Stock Company – THUAN
YEN JSC) là một đơn vị do các cổ đông góp vốn trong công ty sáng lập nên. Trụ
sở chính được đặt tại số nhà 62- ngõ 4, Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội, được
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp giấy phép hoạt động kinh doanh theo số
0103006425 cấp ngày 13/01/2003.
Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến là một
doanh nghiệp tư nhân, hạch toán kinh tế độc lập. Công ty có đầy đủ tư cách
pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân Hàng và là đối tượng
điều chỉnh của Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước.
Công ty chủ yếu tổ chức vận chuyển hàng hoá trong nước, và đang tiến
tới phục vụ vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho các nước trong khu vực như
Lào, CamPuchia, Trung Quốc, Thái Lan….qua các cửa khẩu Quốc Tế. Ngoài
ra hiện nay công ty còn có nhiệm vụ nghiêm cứu thị trường để mở rộng thêm
những ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh
như:
- Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thuỷ lợi.
- Sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh phục vụ khách du lịch.
- Cho thuê kho, bãi đỗ xe.
- Giao nhận hàng hoá.
SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3

1

Báo cáo tổng hợp GĐ1

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

Khoa Kế Toán

- Cho thuê bàn ghế, phông bạt.
- Bảo dưỡng sửa chữa ôtô
- Xuất nhập khẩu phụ tùng ôtô mới.
- Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá.
Công ty là một đơn vị mới thành lập nhưng toàn bộ cán bộ công nhân
viên trong công ty luôn tự ý thức phấn đấu để đạt mục tiêu mà toàn công ty đề
ra. Trong những năm đầu này công ty vừa phải tự khẳng định mình trong thị
trường vừa phải nỗ lực trong việc cơ cấu lại lao động ngành nghề, tận dụng và
phát huy tối đa những ưu thế của mình nhằm đạt hiệu quả trong sản xuất kinh
doanh đưa công ty đi lên ngày một vững mạnh hơn trong thị trường. Dưới đây là
bảng kết quả doanh thu mà công ty đã đạt được trong những năm gần đây:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được từ
năm 2004 -2006 phản ánh qua bảng báo cáo sau:
ST

Chỉ tiêu

T
2
3
4

Doanh thu
Nộp ngân sách
Lợi nhuận
Thu nhập BQ

5

CNV

Đơn vị

Năm 2004

Năm 2005

Năm 2006

1000đ
1000đ
1000đ

8.283.226
162.351
579.825

12.505.378
2...
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Khoa Kế Toán
PH N THỨ NHẤT
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN YẾN
1.1-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY CP TMDV VẬN TẢI
THUẬN YẾN
1.1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty CP TMDV Vận Tải
Thuận Yến.
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến (tên giao
dịch Thuan Yen Transport Service Trading Joint Stock Company THUAN
YEN JSC) là một đơn vị do các cổ đông góp vốn trong công ty sáng lập nên. Trụ
sở chính được đặt tại số nhà 62- ngõ 4, Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội, được
Sở Kế Hoạch Đầu Nội cấp giấy phép hoạt động kinh doanh theo số
0103006425 cấp ngày 13/01/2003.
Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thuận Yến một
doanh nghiệp nhân, hạch toán kinh tế độc lập. Công ty đầy đủ cách
pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân Hàng đối tượng
điều chỉnh của Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước.
Công ty chủ yếu tổ chức vận chuyển hàng hoá trong nước, đang tiến
tới phục vụ vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho các nước trong khu vực như
Lào, CamPuchia, Trung Quốc, Thái Lan….qua các cửa khẩu Quốc Tế. Ngoài
ra hiện nay công ty còn nhiệm vụ nghiêm cứu thị trường để mở rộng thêm
những ngành nghề kinh doanh đã đăng trong hồ đăng kinh doanh
như:
- Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thuỷ lợi.
- Sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh phục vụ khách du lịch.
- Cho thuê kho, bãi đỗ xe.
- Giao nhận hàng hoá.
SVTH:Lê Thị Nga_Lớp KTA3 Báo cáo tổng hợp GĐ1
1
Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải thuận yến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải thuận yến - Người đăng: tâm nguyễn neu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải thuận yến 9 10 426