Ktl-icon-tai-lieu

Công ty Nhật lệ

Được đăng lên bởi lekhacduy113
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số hiệu TK
1111
1121
131
152
154
1551
2111
2112
2113
2114
2141
331
41111
4211

Tên tài khoản
Tiền mặt
Tiền gởi Ngân hàng (Agribank 1600215006790)
Phải thu của khách hàng
Nguyên vật liệu
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Hao mòn TSCĐ
Phải trả cho người bán
Nguồn vốn kinh doanh
Lợi nhuận năm trước
Cộng

Số dư nợ
1,672,750,000
12,000,000,000
200,000,000
193,750,000
36,404,314
553,600,000
960,000,000
2,610,000,000
960,000,000
198,000,000
19,384,504,314

Số dư có
-

405,750,000
30,000,000
18,000,000,000
948,754,314
19,384,504,314

NHÓM KH-NCC
Mã nhóm
Tên nhóm
MB
Miền Bắc
MN
Miền Nam
MT
Miền Trung

NHÓM TSCD, BỘ PHẬN
Mã nhóm
Tên nhóm
SX
Sản xuất
BH
Bán hàng
QL
Quản lý

NHÓM KHO
Mã kho
Tên kho
SG
Kho tại công ty
MT
Kho miền Tây
GB
Kho gửi bán
NHÓM VT-HH
Mã nhóm
Tên nhóm
VT
Vật tư
HH
Hàng hóa
TP
Thành phẩm
CC
Công cụ dụng cụ

NHÓM PHÒNG BAN
Mã PB
Tên PB
XSX
Xưởng sản xuất
PMK
Phòng Maketing
PKD
Phòng Kinh Doanh
BGD
Ban Giám Đốc
PTC
Phòng Tổ Chức
PKT
Phòng Kế Toán
NHÓM ĐỐI TƯỢNG GIÁ THÀNH
Mã nhóm
Tên nhóm
PX1
Phân xưởng 1
PX2
Phân xưởng 2

NHÓM NGÂN HÀNG
Mã Ngân hàng
Tên ngân hàng
ARG
Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam
VCB
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Mã KH
THIENNAM
DIENLUC
AGRIBNK
HOACHNG
NHCAYME
NCHAMAY
MIVUVPP
HGPHMVT
DKHOMAY
BONGVAI
CTVIETUC
NGOCCAM

Mã nhóm
Tên KH
MN
Công ty Thiên Nam
MN
Điện Lực nhà nước
MN
Ngân hàng Agribank
MN
Công ty Hòa Chương
MN
Nhà hàng Cây Me
MN
Công ty Ngọc Châu
MN
Công ty Minh Vũ
MN
Công ty Hồng Phát
MN
Công ty Đăng Khôi
MN
Công ty TNHH Bông Vải
MN
công ty Việt Úc
MN
Công ty May Ngọc Cẩm

Địa chỉ
13, Phạm Ngũ Lão, phường 3 quận Gò Vấp, Tp.HCM
35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
02 đường Võ Văn Kiệt - phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1
4 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. HCM
224 Bạch Đằng, Quận Tân Bình, TP. HCM
26, Nguyễn Trãi, Quận 5, Tp.HCM
15 Quang Trung, Gò Vấp, Tp.HCM
15 Trường Chinh, Tân Bình, Tp.HCM
12 Hồ Học Lãm, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Số 3 đường nội bộ 2, KCN Phước Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM
số 12, Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
số 2, Lê Hồng Phong, Quận 10, Tp.HCM

Mã số thuế
0301655553
0300951119
0100686174-050
0305438736
0301357998
0307777773
0308888885
0309999997
0301231233
0305858586
0305554443
0300112233

Là NCC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mã hàng
BONGL1
BONGL2
HCNHL1
HCNHL2
HOTBL1
HOTBL2
VTT001
VWN203
VWN269...
S hiu TK Tên ti khon S dư nợ
1111
 
1121
 
131
 !"#! 
152
 $%&'() *
154
+,-./ 01211 *33*3
1551
,4 *
2111
!5&'67! 
2112
8#$9!6: 
2113
;<)&' $1= 
2114
6:1>!>? (@ A
2141
B2CD+E F
331
!2;G# F
41111
 H&I12 F
4211
JK 'L;M! F
Cng 19,384,504,314
Công ty Nhật lệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty Nhật lệ - Người đăng: lekhacduy113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công ty Nhật lệ 9 10 515