Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục

Được đăng lên bởi buibaongoc6679
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sobaodanh
B56740
A45099
A00236
B34560
B65740
B98701
A00557
B76540
A00234
A01234
A00456
B23456
A87650
A97800
A34560
A56709
B89708
B23090
A02345
B34502

Ten
Mai Tấn Bình
Nguyễn Trung Thành
Đỗ Hữ Nghĩa
Đỗ Thị Hồng Gấm
Nguyễn Thị Ái
Trần Thị Bích
Đỗ Duy Cường
Trần Đình Chương
Đỗ Tuấn Cường
Trần Văn Anh
Trần Huy Anh
Trương Hữu Thăng
Bùi Đình Trung
Phùng Diễm Thúy
Trương Thị Cúc
Bùi Hồng Thanh
Trương Thị Hải Vân
Bùi Thiện Chí
Lê Phúc Chuẩn
Tô Huy Tường

Gioi Tinh
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam

Diem thi
10
12
14
16
18
19
19
20
21
21
22
22
22
22
23
26
26
27
28
29

Khoi thi
B
A
A
B
B
B
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
B
B
A
B

...
Sobaodanh Ten Gioi Tinh Diem thi Khoi thi
B56740 Mai Tấn Bình Nam 10 B
A45099 Nguyễn Trung Thành Nam 12 A
A00236 Đỗ Hữ Nghĩa Nam 14 A
B34560 Đỗ Thị Hồng Gấm Nữ 16 B
B65740 Nguyễn Thị Ái Nữ 18 B
B98701 Trần Thị Bích Nữ 19 B
A00557 Đỗ Duy Cường Nam 19 A
B76540 Trần Đình Chương Nam 20 B
A00234 Đỗ Tuấn Cường Nam 21 A
A01234 Trần Văn Anh Nam 21 A
A00456 Trần Huy Anh Nam 22 A
B23456 Trương Hữu Thăng Nam 22 B
A87650 Bùi Đình Trung Nam 22 A
A97800 Phùng Diễm Thúy Nữ 22 A
A34560 Trương Thị Cúc Nữ 23 A
A56709 Bùi Hồng Thanh Nam 26 A
B89708 Trương Thị Hải Vân Nữ 26 B
B23090 Bùi Thiện Chí Nam 27 B
A02345 Lê Phúc Chuẩn Nam 28 A
B34502 Tô Huy Tường Nam 29 B
Danh mục - Người đăng: buibaongoc6679
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh mục 9 10 191