Ktl-icon-tai-lieu

Đề án : Nâng cao công tác kế tóan vốn bằng riền

Được đăng lên bởi manhtuankqdlls
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh
tranh gay gắt và ngày càng rõ nét, đòi hỏi các DN phải luôn luôn nhận thức, đánh giá
được tiềm năng của DN mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng
phát triển, để đạt được điều đó thì kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cấu
thành DN. Có thể nói kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, nó không ngừng
phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của DN mà nó còn phản ánh tình hình chi phí, lợi
nhuận hay kết quả của từng công trình cho nhà quản lý nắm bắt được. Bên cạnh đó đòi
hỏi DN phải có sự chuẩn bị cân nhắc thận trọng trong quá trình sản xuất KD của mình.
Hoạt động KD trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về
vốn về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp
nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong KD từ đó đảm bảo hiệu quả KD tối ưu
nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc
quản lý vốn, cũng từ đó vốn bằng tiền đóng vai trò và là cơ sở ban đầu, đồng thời theo
suốt quá trình sản xuất KD của các DN.
Qua thời gian thực tập với đè tài “ Nâng cao công tác kế toán vốn bằng tiền” em đã có
dịp tìm hiểu chuyên sâu từ lý luận đến thực tiễn và cũng có dịp để so sánh giữa lý luận
và thực tiễn của kế toán vốn bằng tiền
Khoá luận của em gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần
Chương 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần
Chương 3: Nhận xét về thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền
tại Công ty Cổ phần

1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIÊN NIÊN KỶ
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần
1.1.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần
- Tên công ty: Công ty Cổ phần
- Địa chỉ: Số 99, Ngõ 580, Trường Chinh, Q.Đống Đa, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần
- Điện thoại: (04) 35641771, 22451334, 35641763
- Fax: (04) 3564014
- Email: salesmillennium318@gmail.com / millenniumjsc@gmail.com
- Website: 
- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty:
o Thiết kế in ấn tạo dáng các mẫu sản phẩm trên bao bì giấy.
o Thiết kế in ấn hệ thống nhận diện thương hiệu.
o In offset trên bao bì giấy.
o In offset decal nhãn sản phẩm, tờ rơi, tờ bướm, catalogue, brochure,
name ...
o In tem mã vạch, tem bảo hành trên tất cả các loại giấy Decal.
o In biểu mẫu trên giấy nhiều liên (Carboless).
o In offset chuyển nhiệt bằng máy in offset khổ lớn.
o...
PHẦN MỞ ĐẦU
Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh
tranh gay gắt và ngày càng rõ nét, đòi hỏi các DN phải luôn luôn nhận thức, đánh giá
được tiềm năng của DN mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng
phát triển, để đạt được điều đó thì kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cấu
thành DN. Có thể nói kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, nó không ngừng
phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của DN mà nó còn phản ánh tình hình chi phí, lợi
nhuận hay kết quả của từng công trình cho nhà quản lý nắm bắt được. Bên cạnh đó đòi
hỏi DN phải có sự chuẩn bị cân nhắc thận trọng trong quá trình sản xuất KD của mình.
Hoạt động KD trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về
vốn về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp
nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong KD từ đó đảm bảo hiệu quả KD tối ưu
nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc
quản lý vốn, cũng từ đó vốn bằng tiền đóng vai trò và là cơ sở ban đầu, đồng thời theo
suốt quá trình sản xuất KD của các DN.
Qua thời gian thực tập với đè tài “ Nâng cao công tác kế toán vốn bằng tiền” em đã có
dịp tìm hiểu chuyên sâu từ lý luận đến thực tiễn và cũng có dịp để so sánh giữa lý luận
và thực tiễn của kế toán vốn bằng tiền
Khoá luận của em gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần
Chương 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần
Chương 3: Nhận xét về thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền
tại Công ty Cổ phần
1
Đề án : Nâng cao công tác kế tóan vốn bằng riền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án : Nâng cao công tác kế tóan vốn bằng riền - Người đăng: manhtuankqdlls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Đề án : Nâng cao công tác kế tóan vốn bằng riền 9 10 794