Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2156 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-1-

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
---oOo---

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG
TÂM QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI HÀNH
KHÁCH CÔNG CỘNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN : GV NGUYỄN THANH HOÀNG ANH
LỚP

: KTT1.2

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: 1.TRẦN THỊ THANH VY
2. LÊ HẢI THỌ
3. GIANG THỊ MỸ XUYÊN

TP.HCM, Tháng 08 năm 2010

-2-

LỜI CÁM ƠN

Sau thời gian thực tập tại Trung Tâm Quản Lý & Điều Hành Vận Tải
Hành Khách Công Cộng em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các Anh,Chị
trong Trung tâm đã mang lại cho em có những kiến thức thực tế giúp em hệ
thống lại những kiến thức đã được học ở lớp và em có thể hiểu sâu hơn. Trên
thực tế, kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh
nghiệp,em càng thấy rõ hơn trong quá trình thực tập tại Trung Tâm Quản Lý
& Điều Hành Vận Tải Hành Khách Công Cộng, công việc kế toán tuy khó
khăn, phức tạp nhưng không vì thế mà Trung tâm không ngừng cải tiến để tìm
cho mình những hướng đi tốt nhất.., trong thời gian thực tập tại Trung tâm, nhờ
sự giúp đỡ của phòng kế toán và sự hướng dẫn của Giáo viên, em đã đi sâu tìm
hiểu đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung
Tâm Quản Lý & Điều Hành Vận Tải Hành Khách Công Cộng”.
Tuy nhiên đặc điểm kinh tế mỗi giai đoạn mỗi khác. Vì thế các biện pháp
kế toán là phải linh hoạt để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế của từng
tình hình, từng giai đoạn phát triển của Trung tâm. Để có được những kiến thức
như ngày hôm nay là nhờ sự giảng dạy của các Thầy, Cô trường Cao Đẳng Công
Thương và sự hướng dẫn trực tiếp của Gv Nguyễn Thanh Hoàng Anh đã trang
bị và giúp cho em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, mặc dù không tránh khỏi
sai sót nhưng rất mong được sự góp ý chân tình nhất của các Thầy, Cô và các
Anh, Chị trong Trung tâm.
Em chân thành cám ơn và chúc các Thầy, Cô cùng các Anh, Chị trong
Trung tâm lời chúc sức khoẻ và công tác tốt.
Nhóm Thực Tập
Lớp KTT1.2

-3-

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP


..............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
......................
- 1 -
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
---oOo---
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG
TÂM QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI HÀNH
KHÁCH CÔNG CỘNG
NGƯỜI HƯỚNG DẪN : GV NGUYỄN THANH HOÀNG ANH
LỚP : KTT1.2
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: 1.TRẦN THỊ THANH VY
2. LÊ HẢI THỌ
3. GIANG THỊ MỸ XUYÊN
TP.HCM, Tháng 08 năm 2010
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 9 10 639