Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi thanhhanghuynh1308-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên đề: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định KQKD
A. NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU, MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ:
STT

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU VÀ MÔ TẢ

I

Kiến thức cốt lõi về KT DT, TN, CP &
XĐKQKD

II

Giới thiệu khái quát về đơn vị thực
tập

YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ

II.1.

Đặc điểm của đơn vị và những ảnh hưởng -Giới thiệu các thông tin định danh về
đến công tác kế toán
DN, loại hình DN, ngành nghề KD, môi
trường hoạt động … => ảnh hưởng gì
đến KT?

II.2

Tổ chức SXKD và tổ chức quản lý

- Mô tả quy trình công nghệ SXSP;
- Các đơn vị, bộ phận tham gia vào các
HĐ SXKD: chức năng, nhiệm vụ và mối
quan hệ giữa các bộ phận;
- Hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý đơn vị => ảnh hưởng đến kế
toán?

II.3

Tổ chức kế toán tại đơn vị

- Căn cứ pháp lý cho việc tổ chức KT
trong DN? Nội dung tổ chức KT bao
gồm?

-Lựa chọn, áp dụng chế độ kế toán

- DN lựa chọn áp dụng chế độ KT nào?
ban hành theo văn bản nào? Có phù
hợp?

-Tổ chức chứng từ kế toán

- Nhận diện các loại nghiệp vụ cơ bản;
các loại chứng từ cần sử dụng; danh
mục chứng từ; tổ chức lưu chuyển
chứng từ và lưu trữ => cho nhận xét?

-Tổ chức tài khoản kế toán

- Tìm hiểu danh mục tài khoản; cách
phân loại và tổ chức các tài khoản chi
tiết?

-Tổ chức sổ kế toán

- DN áp dụng hình thức kế toán nào?
Mô tả đặc điểm, sổ KT sử dụng và trình
tự ghi sổ theo hình thức KT này?
- Sự vận dụng tại DN? Có phù hợp
không?
- Có sử dụng phần mềm kế toán không?
Tên phần mềm đó?

-Tổ chức công tác báo cáo kế toán

- Các loại báo cáo: trách nhiệm lập, kỳ
báo cáo, người sử dụng…

-Nội dung khác liên quan đến chủ đề thực
tập
-Tổ chức bộ máy kế toán

III

Thực trạng công tác kế toán DT, TN,

Bộ máy KT được tổ chức theo hình thức
tập trung hay phân tán? Có bao nhiêu
thành viên? Phân chia trách nhiệm như
thế nào?

CP và XĐKQKD tại DN

III.1

Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại DN
- Đặc điểm sản phẩm kinh doanh

- DN kinh doanh mặt hàng gì? Là thành
phẩm DN SX hay kinh doanh mua bán
hàng hóa? Sản phẩm có đặc điểm gì?
Giá trị cao hay thấp? Yêu cầu về bảo
quản, lưu kho, SP có phải bảo hành
không?…

- Phương thức tiêu thụ sản phẩm

- Doanh nghiệp bán buôn hay bán lẻ,
bán thông qua cửa hàng hay gửi đại lý?
Hệ thống showroom trưng bày? Nguồn
hàng cung cấp, đơn vị cung cấp hàng
cho DN có ổn định không? Có bán hàng
không qua kho hay không?...

- Phương thức thanh toán

- Khách hàng chủ yếu của DN là những
ai? Thanh toán ngay bằng tiền hay mua
trả chậm không tính lãi,…

- Chính sách kinh doanh của DN

- DN có c...
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyên đề: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định KQKD
A. NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU, MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ:
STT NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU VÀ MÔ TẢ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
I Kiến thức cốt lõi vKT DT, TN, CP &
XĐKQKD
II Giới thiệu khái quát về đơn vị thực
tập
II.1. Đặc điểm của đơn vị và những ảnh hưởng
đến công tác kế toán
-Giới thiệu các thông tin định danh về
DN, loại hình DN, ngành nghề KD, môi
trường hoạt động … => ảnh hưởng gì
đến KT?
II.2 Tổ chức SXKD và tổ chức quản lý
- Mô tả quy trình công nghệ SXSP;
- Các đơn vị, bộ phận tham gia vào các
HĐ SXKD: chức năng, nhiệm vụ và mối
quan hệ giữa các bộ phận;
- Hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý đơn vị => ảnh hưởng đến kế
toán?
II.3 Tổ chức kế toán tại đơn vị - Căn cứ pháp cho việc tổ chức KT
trong DN? Nội dung tổ chức KT bao
gồm?
-Lựa chọn, áp dụng chế độ kế toán - DN lựa chọn áp dụng chế độ KT nào?
ban hành theo văn bản nào? phù
hợp?
-Tổ chức chứng từ kế toán - Nhận diện các loại nghiệp vụ bản;
các loại chứng t cần sử dụng; danh
mục chứng từ; tổ chức lưu chuyển
chứng từ và lưu trữ => cho nhận xét?
-Tổ chức tài khoản kế toán - m hiểu danh mục tài khoản; cách
phân loại tổ chức các tài khoản chi
tiết?
-Tổ chức sổ kế toán - DN áp dụng hình thức kế toán nào?
tả đặc điểm, sổ KT sử dụng trình
tự ghi sổ theo hình thức KT này?
- Sự vận dụng tại DN? Có phù hợp
không?
- Có sử dụng phần mềm kế toán không?
Tên phần mềm đó?
-Tổ chức công tác báo cáo kế toán - Các loại báo cáo: trách nhiệm lập, kỳ
báo cáo, người sử dụng…
-Nội dung khác liên quan đến chủ đề thực
tập
-Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy KT được tổ chức theo hình thức
tập trung hay phân tán? bao nhiêu
thành viên? Phân chia trách nhiệm như
thế nào?
III Thực trạng công tác kế toán DT, TN,
Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: thanhhanghuynh1308-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh 9 10 944