Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ

Được đăng lên bởi meocon140187
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 14864 lần   |   Lượt tải: 25 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Kế Toán Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng
Cụ” Tại Công Ty TNHH TM DV SX NG
Á CHÂU
Giáo Viên Hướng Dẫn : Võ Thị Ngọc Thúy
Sinh viên Thực Tập : Ngô Thị Thu Hà
Lớp : Đ11B – DDL – 1.5
Nhóm : 02
Niên khóa : 2011 - 2013
Đề cương chi tiết kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ - Trang 2
Đề cương chi tiết kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ - Người đăng: meocon140187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương chi tiết kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 9 10 57