Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chi tiêt Kế toán tiêu thụ hàng hoá & XĐKQKD

Được đăng lên bởi Đình Dương
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 18449 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Kế toán tiêu thụ hàng hoá & XĐKQKD 

GVHD: Dương Bình Trọng

LỜI MỞ ĐẦU
---00--Hiện nay cơ chế thị trường quản lý kinh tế ở nước ta đã và đang có những đổi
mới sâu sắc và hiệu quả. Bộ phận kế toán với tư cách là công cụ quản lý đang có sự
thay đổi không chỉ dừng lại ở việc thống kê lên bảng biểu những con số kinh tế một
cách nhanh chống, kịp thời giúp Công ty có khả năng bắt kịp với nền kinh tế sôi động
và đóng vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh.
Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh là một yếu tố quan trọng, có
tính chất quyết định tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường,
nền kinh tế thị trường mang trong bản thân nó một sự khốc liệt giữa các nhà sản xuất
không những về chất lượng, giá cả mà cả về những phương thức bán hàng của mỗi
doanh nghiệp. Nếu có một trong những phương thức hạch toán hợp lý sẽ làm cho
doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.
Hạch toán tiêu thụ hàng hóa (thành phẩm) và xác định kết quả kinh doanh
là khâu cuối cùng và quan trọng. Do đó để việc hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác
định kết qủa kinh doanh như thế nào để cung cấp được những thông tin cần thiết cho
lãnh đạo được việc phân tích đánh giá và lựa chọn những phương án kinh doanh đầu tư
có hiệu quả nhất là điều mà người kế toán hết sức quan tâm.
Chính sách đẩy mạnh tiêu thụ là khâu quan trọng nhằm thu hồi vốn và quay
nhanh vòng luân chuyển vốn làm giảm chi phí, tăng mức doanh thu để mang lại lợi
nhuận cao hơn cho doanh nghiệp , vì mục tiêu cao nhất mà mỗi doanh nghiệp luôn
vươn tới là đạt được lợi nhuận tối đa.
Xuất phát từ lý do trên và tình hình thực tế tại Công ty. Em đã chọn đề tài
“Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty TNHH
Trung Sơn để nghiên cứu và trình bày.
Nội dung gồm 3 phần:
- Phần 1: Cơ sở lý luận chuyên đề hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
- Phần 2: Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH Trung Sơn .
- Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng
hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Sơn .
Do thời gian thực tập còn hạn chế và kiến thức bản thân còn hạn hẹp nên không
tránh khỏi sai sót. Kính mong thầy cô và các anh chị tại phòng kế toán Công ty góp ý
để đề tài của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn.
Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2012.
Sinh viên thực tập:
Nguyễn Thị Thanh Lan

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Lan - Lớp KT2A5



Trang 1

Kế t...
Kế toán tiêu thụ hàng hoá & XĐKQKD GVHD: Dương Bình Trọng
LỜI MỞ ĐẦU
---00---
Hiện nay cơ chế thị trường quản lý kinh tế ở nước ta đã và đang có những đổi
mới sâu sắc và hiệu quả. Bộ phận kế toán với tư cách là công cụ quản lý đang có sự
thay đổi không chỉ dừng lại ở việc thống kê lên bảng biểu những con số kinh tế một
cách nhanh chống, kịp thời giúp Công ty có khả năng bắt kịp với nền kinh tế sôi động
và đóng vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh.
Tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh là một yếu tố quan trọng, có
tính chất quyết định tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường,
nền kinh tế thị trường mang trong bản thân nó một sự khốc liệt giữa các nhà sản xuất
không những về chất lượng, giá cả mà cả về những phương thức bán hàng của mỗi
doanh nghiệp. Nếu có một trong những phương thức hạch toán hợp lý sẽ làm cho
doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.
Hạch toán tiêu thụ hàng hóa (thành phẩm) và xác định kết quả kinh doanh
là khâu cuối cùng và quan trọng. Do đó để việc hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác
định kết qủa kinh doanh như thế nào để cung cấp được những thông tin cần thiết cho
lãnh đạo được việc phân tích đánh giá và lựa chọn những phương án kinh doanh đầu tư
có hiệu quả nhất là điều mà người kế toán hết sức quan tâm.
Chính sách đẩy mạnh tiêu thụ là khâu quan trọng nhằm thu hồi vốn và quay
nhanh vòng luân chuyển vốn làm giảm chi phí, tăng mức doanh thu để mang lại lợi
nhuận cao hơn cho doanh nghiệp , vì mục tiêu cao nhất mà mỗi doanh nghiệp luôn
vươn tới là đạt được lợi nhuận tối đa.
Xuất phát từ lý do trên và tình hình thực tế tại Công ty. Em đã chọn đề tài
“Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty TNHH
Trung Sơn để nghiên cứu và trình bày.
Nội dung gồm 3 phần:
- Phần 1: Cơ sở lý luận chuyên đề hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
- Phần 2: Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH Trung Sơn .
- Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng
hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Sơn .
Do thời gian thực tập còn hạn chế và kiến thức bản thân còn hạn hẹp nên không
tránh khỏi sai sót. Kính mong thầy cô và các anh chị tại phòng kế toán Công ty góp ý
để đề tài của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn.
Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2012.
Sinh viên thực tập:
Nguyễn Thị Thanh Lan
SVTH: Nguyễn Thị Thanh Lan - Lớp KT2A5 
Trang 1
đề cương chi tiêt Kế toán tiêu thụ hàng hoá & XĐKQKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương chi tiêt Kế toán tiêu thụ hàng hoá & XĐKQKD - Người đăng: Đình Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
đề cương chi tiêt Kế toán tiêu thụ hàng hoá & XĐKQKD 9 10 756