Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chi tiết xác định kết quả hoạt đọng kinh doanh

Được đăng lên bởi huongdong20
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1674 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI
TRANG HÒA THỌ

Sinh viên: Đồng Thị Thu Hương

Giáo viên hướng dẫn :

Lớp: K46B-LTKT

ThS. HOÀNG THUỲ DƯƠNG

Niên khóa:2012-2014
ĐÀ NẴNG , tháng 04 năm 2014

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều thách thức
và rủi ro, bởi vậy việc tồn tại hay không tồn tại là câu hỏi thường nhật đối với mỗi doanh
nghiệp. Tồn tại hay không là tuỳ thuộc vào kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh
trong doanh nghiệp mà cụ thể ở đây là các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận thu
được. Để thực hiện tốt các vấn đề này không gì có thể thay thế được ngoài việc phải hạch
toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bởi thông qua
hạch toán các khoản doanh thu, chi phí được đảm bảo tính đùng đắn ,tính đầy đủ từ đó
xác định chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.
Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa, hay doanh nghiệp thương mại, dịch
vụ đều phải quan tâm đến việc tiêu thụ và bán được sản phẩm hàng hóa dịch vụ của bản
thân doanh nghiệp mình, bởi vì đây là đầu ra của quá trình sản xuất thương mại của
doanh nghiệp và ở khâu này doanh nghiệp ghi nhận kết quả hoạt động của doanh nghiệp
ở hình thức doanh thu bán hàng, doanh thu tạo ra phải bù đắp được chi phí để tạo ra lợi
nhuận,vì lợi nhuận là mục đích cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào hướng tới. Và
đây cũng là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả kinh doanh
của một doanh nghiệp thương mại. Muốn quản lý tốt và kinh doanh có hiệu quả doanh
nghiệp phải biết sử dụng kế toán như một công cụ quản lý quan trọng và không thể thiếu
đươc.
Để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận bộ phận
kế toán về bán hàng và xác định kết hoạt động kinh nói riêng trong việc đánh giá hiệu
quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài “KẾ TOÁN BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” làm chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề này
phản ánh toàn bộ nội dung, công tác bán hàng hàng và xác định kết hoạt động kinh doanh
tại Công ty Cổ Phần Thời Trang Hòa Thọ từ khâu tổ chức đến khâu thực hiện. Đồng thời
qua chuyên đề này giúp ta thấy được hiệu quả kinh doanh của ngành dệt may nói chung và
của Công ty Cổ Phần Thời Trang Hòa Thọ nói riêng, cũng như hiệu quả hoạt động đó đóng
góp cho sự phát triển của...
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI
TRANG HÒA THỌ
Sinh viên: Đồng Thị Thu Hương Giáo viên hướng dẫn :
Lớp: K46B-LTKT ThS. HOÀNG THUỲ DƯƠNG
Niên khóa:2012-2014
ĐÀ NẴNG , tháng 04 năm 2014
đề cương chi tiết xác định kết quả hoạt đọng kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương chi tiết xác định kết quả hoạt đọng kinh doanh - Người đăng: huongdong20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương chi tiết xác định kết quả hoạt đọng kinh doanh 9 10 237