Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Son Dang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đề cương khóa luận tốt nghiệp
Lý do chọn đề tài
Ngân hàng là một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Cùng với các
ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế
và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư,
phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán,
…
Trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thì tín dụng chiếm tỷ trọng cao, mang
lại nhiều lợi nhuận, chiếm tới 70%- 80% thu nhập của ngân hàng. Đồng thời tín dụng
cũng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của
ngân hàng, đem lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng ví như vietcombank lợi nhuận trước
thuế năm 2013 của ngân hàng giảm nhẹ 20 tỷ đồng so với năm 2012, xuống 5.744 tỷ
đồng, tiếp theo là VIB bank tổng lợi nhuận trước thuế của VIB trong năm 2013 đã giảm
tới 88% so với năm 2012 (năm 2012 đạt 707 tỷ đồng), chỉ đạt vẻn vẹn gần 83 tỷ đồng. Lý
do chính của việc sụt giảm lợi nhuận của ngân hàng chính là do nợ xấu và nợ quá hạn quá
nhiều từ các năm trước vào khoảng 4%-5% dẫn đến tình trạng không thu được lãi hoặc
gốc như dự kiến và tình trạng xuống giá của tài sản đảm bảo cũng làm cho các ngân hàng
phải đau đầu. Vì vậy, rủi ro tín dụng nếu xảy ra không chỉ có tác động rất lớn và ảnh
hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của một ngân hàng riêng lẻ mà nó còn ảnh hưởng đến toàn
bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế.
Bên cạnh đó, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng
có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói
chung. Việc đánh giá, thẩm định và quản lý tốt các khoản cho vay, các khoản dự định
giải ngân sẽ hạn chế những rủi ro tín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, và tất yếu sẽ giảm
bớt nợ xấu cho ngân hàng. Vì thế, làm thế nào để nâng cao hiệu quả phân tích tài chính
doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng đang là một vấn đề mà các ngân hàng rất quan
tâm, nhất là trong tình hình kinh tế tài chính ngân hàng toàn cầu đầy biến động như hiện
nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá phân tích tài chính doanh
nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, trong quá trình thực tập tại
ngân hàng HD bank, em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng phân
tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng HD bank” để
nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu là thông qua khóa luận hiểu được cở sở của việc phân tích
tà...
Đề cương khóa luận tốt nghiệp
Lý do chọn đề tài
Ngân hàng một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Cùng với các
ngành kinh tế khác, ngân hàngnhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế
đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư,
phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán hỗ trợ thanh toán,
Trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thì tín dụng chiếm tỷ trọng cao, mang
lại nhiều lợi nhuận, chiếm tới 70%- 80% thu nhập của ngân hàng. Đồng thời tín dụng
cũng hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của
ngân hàng, đem lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng như vietcombank lợi nhuận trước
thuế năm 2013 của ngân hàng giảm nhẹ 20 tỷ đồng so với năm 2012, xuống 5.744 tỷ
đồng, tiếp theo VIB bank tổng lợi nhuận trước thuế của VIB trong năm 2013 đã giảm
tới 88% so với năm 2012 (năm 2012 đạt 707 tỷ đồng), chỉ đạt vẻn vẹn gần 83 tỷ đồng. Lý
do chính của việc sụt giảm lợi nhuận của ngân hàng chính là do nợ xấu và nợ quá hạn quá
nhiều từ các năm trước vào khoảng 4%-5% dẫn đến tình trạng không thu được lãi hoặc
gốc như dự kiến và tình trạng xuống giá của tài sản đảm bảo cũng làm cho các ngân hàng
phải đau đầu. vậy, rủi ro tín dụng nếu xảy ra không chỉ c động rất lớn ảnh
hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của một ngân hàng riêng lẻ còn ảnh hưởng đến toàn
bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế.
Bên cạnh đó, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng
vai trò cực kỳ quan trọng đối với các ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói
chung. Việc đánh giá, thẩm định quản tốt các khoản cho vay, các khoản dự định
giải ngân sẽ hạn chế những rủi ro tín dụng ngân hàng sẽ gặp phải, tất yếu sẽ giảm
bớt nợ xấu cho ngân hàng. thế, làm thế nào để nâng cao hiệu quả phân tích tài chính
doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng đang một vấn đề các ngân hàng rất quan
tâm, nhất trong tình hình kinh tế tài chính ngân hàng toàn cầu đầy biến động như hiện
nay.
Đề cương khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: Son Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương khóa luận tốt nghiệp 9 10 212