Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING
Câu 1: Sự khác nhau giữa quan
diểm M theo hướng SP và quan
diểm theo hướng M?
Trả lời: tập trung chủ yếu là hàng
hóa, chú trọng đến chất lượng, cải
tiến SP nâng cao chất lượng, tạo lợi
nhuận qua bán hàng
Xác định những điều hách hàng
mong muốn, yêu cầu của người
mua. M liên kết các hoạt động. định
rõ nhu cầu trước khi sản xuất. lợi
nhuận thu được thông qua sự thỏa
mãn và trung thành của khách hàng.
Tập trung vào nhu cầu của KH. DN
trước hết xác định nhu cầu của KH,
sau đó làm ra SP và giao hàng nhằm
thỏa mãn nhu cầu này.lập kế hoạch
định hướng dài hạn, liên quan đến
những SP mới, thị trường ngày mai
và sự tăng trưởng tương lai. Coi
trọng nhu cầu của người mua.
Câu 2: Cơ sở để phân khúc thị
trường?
Có 4 cơ sở để phân khúc thị trường:
đặc điểm địa lý, đặc điểm nhân
khẩu, đặc điểm tâm lí và đặc điểm
hành vi mua sắm.
Đặc điểm địa lý: Miền: miền bắc,
trung, nam, miền núi, trung du,
đồng bằng…… Quy mô đô thị:
hạng 1, 2, 3, 4. Mật độ: khu thành
thị, ngoại ô, nông thôn. Khí hậu:
phía nam, phía bắc.
Đặc diểm dân số: Độ tuổi: <6, 618,19-34, 35-49, 50-64, >65
Giới tính: nam, nữ . Quy mô gđ:
nhỏ (1-2) trung bình (3-4), lớn
(>=5). chu kỳ sống của gđ: trẽ, độc
thân, trẽ có gđ chưa con, con dưới
6t, con từ 6t-18t, già có gđ con đều
hơn 18t. Thu nhập: <0,5t,0,5-1t,12t,>2t). Ngành nghề: chuyên môn
,kỹ thuật, quản trị, thư ký, bán hàng,
thợ thủ công. Học lực: tiểu học,
trung học, đại học. Tôn giáo: thiên
chúa giáo, tin lành, phật
giáo……….. Quốc tịch: Việt Nam,
trung quốc, mỹ…
Đặc điểm tâm lý: tầng lớp:bình
dân, trung lưu, thượng lưu, Lối
sống: an phận, cầu tiến, thành đạt.
Cá tính: bốc đồng, hướng nội,
hướng ngoại..
Đặc điểm hành vi: dịp mua:
thường xuyên, vào dịp đặc biệt. Yêu
cầu về các lợi ích: chất lượng, kiểu
dáng, cở khổ, màu sắc, mùi vị, giá
rẽ. Loại KH: không dùng, trước đây
có dùng, sẽ dùng, dùng lần đầu,

dùng thường xuyên. Mức usd:
nhiều, vừa phải hay ít. Mức trung
thành với nhãn hiệu: kém vừa phải,
trung bình, khá, tuyệt đối. Mức sẵn
sàng mua của ng tiêu dùng: ko biết,
có biết, dc giới thiệu, thích thú. Thái
độ với món hàng: nồng nhiệt, tích
cực, thờ ơ, tiêu cực, thù ghét.
Câu 3: Thị trường mục tiêu và
những cơ sở lựa chọn thị trường
mục tiêu?
Khái niệm: TTMT là thị trường bao
gồm các KH có cùng nhu cầu hay
mong muốn mà doanh nghiệp quyết
định đáp ứng.
Cơ sở lựa chọn TTMT:
M không phân biệt ( M vô phân
khúc): xem thị trường là đồng nhất,
DN ko phân khúc thị trường
M đa phân khúc: (M có phân khúc):
DN phân khúc thi trường, phục vụ
nhiều ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING
Câu 1: Sự khác nhau giữa quan
diểm M theo hướng SP và quan
diểm theo hướng M?
Trả lời: tập trung chủ yếu là hàng
hóa, chú trọng đến chất lượng, cải
tiến SP nâng cao chất lượng, tạo lợi
nhuận qua bán hàng
Xác định những điều hách hàng
mong muốn, yêu cầu của người
mua. M liên kết các hoạt động. định
rõ nhu cầu trước khi sản xuất. lợi
nhuận thu được thông qua sự thỏa
mãn và trung thành của khách hàng.
Tập trung vào nhu cầu của KH. DN
trước hết xác định nhu cầu của KH,
sau đó làm ra SP và giao hàng nhằm
thỏa mãn nhu cầu này.lập kế hoạch
định hướng dài hạn, liên quan đến
những SP mới, thị trường ngày mai
và sự tăng trưởng tương lai. Coi
trọng nhu cầu của người mua.
Câu 2: Cơ sở để phân khúc thị
trường?
Có 4 cơ sở để phân khúc thị trường:
đặc điểm địa lý, đặc điểm nhân
khẩu, đặc điểm tâm lí và đặc điểm
hành vi mua sắm.
Đặc điểm địa lý: Miền: miền bắc,
trung, nam, miền núi, trung du,
đồng bằng…… Quy mô đô thị:
hạng 1, 2, 3, 4. Mật độ: khu thành
thị, ngoại ô, nông thôn. Khí hậu:
phía nam, phía bắc.
Đặc diểm dân số: Độ tuổi: <6, 6-
18,19-34, 35-49, 50-64, >65
Giới tính: nam, nữ . Quy mô gđ:
nhỏ (1-2) trung bình (3-4), lớn
(>=5). chu kỳ sống của gđ: trẽ, độc
thân, trẽ có gđ chưa con, con dưới
6t, con từ 6t-18t, già có gđ con đều
hơn 18t. Thu nhập: <0,5t,0,5-1t,1-
2t,>2t). Ngành nghề: chuyên môn
,kỹ thuật, quản trị, thư ký, bán hàng,
thợ thủ công. Học lực: tiểu học,
trung học, đại học. Tôn giáo: thiên
chúa giáo, tin lành, phật
giáo……….. Quốc tịch: Việt Nam,
trung quốc, mỹ…
Đặc điểm tâm lý: tầng lớp:bình
dân, trung lưu, thượng lưu, Lối
sống: an phận, cầu tiến, thành đạt.
Cá tính: bốc đồng, hướng nội,
hướng ngoại..
Đặc điểm hành vi: dịp mua:
thường xuyên, vào dịp đặc biệt. Yêu
cầu về các lợi ích: chất lượng, kiểu
dáng, cở khổ, màu sắc, mùi vị, giá
rẽ. Loại KH: không dùng, trước đây
có dùng, sẽ dùng, dùng lần đầu,
dùng thường xuyên. Mức usd:
nhiều, vừa phải hay ít. Mức trung
thành với nhãn hiệu: kém vừa phải,
trung bình, khá, tuyệt đối. Mức sẵn
sàng mua của ng tiêu dùng: ko biết,
có biết, dc giới thiệu, thích thú. Thái
độ với món hàng: nồng nhiệt, tích
cực, thờ ơ, tiêu cực, thù ghét.
Câu 3: Thị trường mục tiêu và
những cơ sở lựa chọn thị trường
mục tiêu?
Khái niệm: TTMT là thị trường bao
gồm các KH có cùng nhu cầu hay
mong muốn mà doanh nghiệp quyết
định đáp ứng.
Cơ sở lựa chọn TTMT:
M không phân biệt ( M vô phân
khúc): xem thị trường là đồng nhất,
DN ko phân khúc thị trường
M đa phân khúc: (M có phân khúc):
DN phân khúc thi trường, phục vụ
nhiều khúc thị trường cùng lúc
M tập trung ( M đơn phân khúc):
DN phân khúc thị trường, DN chỉ
áp dụng cho 1 số khúc thị trường
mà đã chọn.
Câu 4: Định vị SP trong thị
trường là việc đưa các ấn tượng tốt,
đặc sắc, khó quên về SP
Của công ty vào trong tâm trí KH
bằng các chiến lược M mix thích
hợp.
Các bước định vị SP:
Bước 1: xác định mức độ định vị
Các mức độ định vị đó có thể là địa
điểm, ngành, sản xuất, công ty, SP
Bước 2: xác định rõ các thuộc tính
cốt lõi quan trọng cho các khúc thị
trường đã lựa chọn
Cần nghiên cứu nhu cầu để xác định
các thuộc tính nổi bật và lợi ích cụ
thể cho các khúc thị trường mục
tiêu.
Bước 3: xác định các thuộc tính trên
bản đồ định vị
Các thuộc tính quan trọng nên được
đặt trên bản đồ định vị
Bước 4: đánh giá việc lựa chọn định
vị cần xem xét đến các trường hợp
Các đặc điểm định vị cần hơn hẵn
đối thủ cạnh tranh
Các định vị trí thị trường chưa bị
xâm chiếm bởi các đối thủ cạnh
tranh
Định vị lại để cạnh tranh hiệu quả
Sau khi đã xác định được vị trí, DN
cần xác định cần tăng cường hay
duy trì vị thế cạnh tranh so với các
đối thủ. Muốn vậy thì phải đạt các
yêu cầu sau:
Các đặc điểm cần định vị phải thõa
mãn nhu cầu KH mục tiêu
Các yếu tố định vị cần đúng sự thật,
phù hợp với cảm nhận KH mục tiêu
Các yếu tố định vị cần phải độc đáo,
ko trùng lắp với đối thủ cạnh tranh
Có nhiều phương pháp định vị được
ghi trong chiến lược of DN và khi
định vị ng ta thường đưa ra những
câu hỏi?
Những sự khác biệt lớn nhất giữa
DN với đối thủ cạnh tranh?
Những yếu tố nổi bật nào hiện đang
bị các đối thủ cạnh rtanh nắm giữ?
Những yếu tố nào có giá trị nhất đối
với khúc thị trường mục tiêu?
Những yếu tố chung của nhiều đối
thủ cạnh tranh đang có?
Những yếu tố nào ko thuộc đối thủ
cạnh tranh?
Những nguồn cung ứng nào tốt nhất
cho chiến lược định vị SP?
Đánh giá sự lựa chọn định vị cần
nghiên cứu quan niệm của KH về
DN
Bước 5: thực hiện định vị và M mix
Định vị cần dc thông tin rộng rãi tới
KH bằng tất cả các phương tiện
truyền thông. Tất cả các thành fan
trong DN như: nhân viên, các chính
sách, các hoạt động truyền thông
cần dc xây dựng thành các hình ảnh
đặc sắc nhằm thể hiện chiến lược
định vị.
M mix là chìa khóa wan trong để
thực hiện chiến lược định vị góp fan
tao ra sự đặc sắc và khác biệt. định
vị nếu lên dc các ưu điểm làm thỏa
mãn nhu cầu of KH.
Câu 5: Những yếu tố ảnh hưởng
đến hành vi mua of ng tiêu dùng
Việc mua sắm of ng tiêu dùng chịu
ảnh hưởng of 2 nhóm nhân tố chính
Một là các nhân tố tâm lý và cá
nhân
Hai là nhân tố văn hóa xã hội
Nhóm yếu tố về tâm lý: động cơ
nhu cầu phát triễn cao, nhận thức
chú ý có chọn lọc, chọn lọc cái
đúng, cái sai, sự xuyên tạc có chọn
lọc, sự giữ lại có chọn lọc, sự tiếp
thu, niềm tin và thái độ, nhận thức
Nhóm yếu tố cá nhân: tuổi tác và
vòng đời gđ, nghề nghiệp và hoàn
cảnh kinh tế, phong cách sóng, trình
độ học vấn, tình trạng kinh tế, cá
tính, lối sống
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING 9 10 946