Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra kế toán

Được đăng lên bởi tieuket1501
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra giữa kỳ KTTC 3
HỌ VÀ TÊN:................................................. MSSV:............................................LỚP:...............................
Bài 1: (6 điểm) Trả lời các tình huống dưới đây (điền vào chỗ trống):
Công ty sản xuất – thương mại Phương Long, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp
khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong tháng 7 năm 2014 có các
thông tin được tổng hợp lại như sau:
1. Năm 2013, công ty có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ......................... nên công ty thuộc
đối tượng thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng
2. Ngày 2/7, công ty mua hàng hóa B theo phương thức nhận hàng, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng,
giá mua chưa thuế theo hóa đơn là 60 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Khi nhập kho phát hiện thiếu một số
hàng trị giá chưa thuế là 6 triệu đồng, lỗi thuộc về nhân viên mua hàng và nhân viên mua hàng phải bồi
thường. Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ trong trường hợp này sẽ là:......................................................
3. Ngày 3/7, công ty nhập kho hàng hóa D (hàng giao ủy thác nhập khẩu) kèm hóa đơn giá trị gia tăng, giá
mua theo hợp đồng là 20.000 USD/CIF.HCM, thuế nhập khẩu 10%, thuế GTGT 10%, tỷ giá thực tế là
20.800 VND/USD. Số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ trong trường hợp này là:....................................
4. Số thuế nhập khẩu (NK) và thuế GTGT của hàng giao ủy thác nhập kho ngày 3/7 được kế toán định
khoản như sau:
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................................
Kiểm tra giữa kỳ KTTC 3
HỌ VÀ TÊN:................................................. MSSV:............................................LỚP:...............................
Bài 1: (6 điểm) Trả lời các tình huống dưới đây (điền vào chỗ trống):
Công ty sản xuất thương mại Phương Long, khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp
khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, trong tháng 7 năm 2014 các
thông tin được tổng hợp lại như sau:
1. Năm 2013, công ty tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ......................... nên công ty thuộc
đối tượng thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng
2. Ngày 2/7, công ty mua hàng hóa B theo phương thức nhận hàng, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng,
giá mua chưa thuế theo hóa đơn 60 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Khi nhập kho phát hiện thiếu một số
hàng trị giá chưa thuế 6 triệu đồng, lỗi thuộc về nhân viên mua hàng nhân viên mua hàng phải bồi
thường. Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ trong trường hợp này sẽ là:......................................................
3. Ngày 3/7, công ty nhập kho hàng hóa D (hàng giao ủy thác nhập khẩu) kèm hóa đơn giá trị gia tăng, giá
mua theo hợp đồng 20.000 USD/CIF.HCM, thuế nhập khẩu 10%, thuế GTGT 10%, tỷ giá thực tế
20.800 VND/USD. Số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ trong trường hợp này là:....................................
4. Số thuế nhập khẩu (NK) thuế GTGT của hàng giao ủy thác nhập kho ngày 3/7 được kế toán định
khoản như sau:
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.
............................................................................................................................................................................
5. Ngày 5/7, công ty nhập kho hàng C nhận bán đại lý hưởng hoa hồng cho công ty Lam Anh, giá bán chưa
thuế GTGT 50 triệu, thuế GTGT 10%, kế toán ghi sổ:
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.
............................................................................................................................................................................
6. Ngày 10/7, công ty bán toàn bộ hàng C ngày 5/7 thu bằng tiền gửi ngân hàng xuất hóa đơn GTGT
cho người mua. Số thuế GTGT trên hóa đơn xuất cho người mua hàng được kế toán khai vào
mục.............................................................................................................................................của Bảng
hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:
7. Ngày 11/7, công ty gửi báo cáo bán hàng kèm hóa đơn hoa hồng đại cho công ty Lam Anh, giá chưa
thuế theo hóa đơn 2,5 triệu, thuế GTGT 10%. Số thuế GTGT trên hóa đơn hoa hồng đại được kế
toán khai vào mục ...................................................................................................................................
của Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:
8. Ngày 12/7, công ty Lam Anh gửi hóa đơn GTGT hàng C cho công ty. Số thuế GTGT trên hóa đơn của
công ty Lam Anh được kế toán khai vào mục......................................................................................
của Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào:
9. Ngày 15/7, mua nguyên vật liệu M nhập kho dùng để sản xuất sản phẩm A, giá mua chưa thuế theo hóa
đơn 150 triệu, thuế GTGT 10%, đã chuyển khoản tiền gửi ngân hàng thanh toán cho người bán. Theo
hợp đồng, loại nguyên vật liệu này thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 50%. Số thuế GTGT được
kế toán kê khai khấu trừ là:.........................................................................................................................
10. Ngày 16/7, xuất kho thành phẩm A tiêu thụ trực tiếp, giá xuất kho 180 triệu, giá bán trên hóa đơn
chưa thuế GTGT 262,5 triệu, thuế GTGT 10%, người mua thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
1/ 4
Đề kiểm tra kế toán - Trang 2
Đề kiểm tra kế toán - Người đăng: tieuket1501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra kế toán 9 10 58