Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT

Được đăng lên bởi trinhhongquang6886
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ
cả về chiều rộng và chiều sâu mở ra nhiều ngành nghề, đa dạng hóa ngành sản
suất. Trên con đường ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) các doanh
nghiệp phải nỗi lực hết mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá
thành phù hợp nhằm đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng,
đồng thời cạnh tranh được với sản phẩm ngoại. Để đưa được những sản
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mình tới thị trường và tận tay người tiêu
dùng thì công tác bán hàng hết sức quan trọng. Thực hiện tốt quá trình bán
hàng này doanh nghiệp sẽ có điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đầu tư phát triển nâng cao đời sống cho người
lao động, tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn là cơ sở có thể tồn
tại và phát triển vững chắc hơn trong nền kinh tế thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng, vận dụng lý luận đã
được học tập tại trường kết hợp với thực tế tìm hiểu tại công ty TNHH VNT ,
em chọn đề tài:” Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT” để
nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
- Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động quản lý hoạt động bán
hàng của công ty TNHH VNT
- Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT
- Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT
Do thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót,
kính mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thày cô giáo và các anh
chị trong phòng kế toán của công ty TNHH VNT để chuyên đề của em
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH VNT
1.1.

Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty TNHH VNT

1.1.1 Danh mục hàng bán của công ty TNHH VNT
Danh mục hàng hóa của công ty rất đa dạng và chủng loại, phong phú về mẫu
mã, giá cả, chất lượng như:
+ Chất tắc mạch Onyx
+ Cuộn nút mạch não QC Axium
+ Dây dẫn Silverspeed
+ Bóng Hyperglide
+ Ống thông Rebar
+ Bóng nong mạch ngoại vi Evercross
+ Giá đỡ mạch máu ngoại vi Protégé GPS
+ Giá đỡ mạch máu ngoại vi Protégé Eveflex
+ Dây dẫn X- pedion
+ Dụng cụ lấy dị vật Microsnare….
1.1.2. Thị trường của công ty TNHH VNT
Công ty kinh doanh buôn bán nhiều mặt hàng nên thị trường của
công ty đa dạng và phong phú. Hàng hóa của công ty chủ yếu được phân
phối tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh…Bên
cạnh đó công ty còn mở các chi nhánh, c...
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh m
cả về chiều rộng và chiều sâu mở ra nhiều ngành nghề, đa dạng hóa ngành sản
suất. Trên con đường ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) các doanh
nghiệp phải nỗi lực hết mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá
thành phù hợp nhằm đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng,
đồng thời cạnh tranh được với sản phẩm ngoại. Để đưa được những sản
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mình tới thị trường và tận tay người tiêu
dùng thì công tác bán hàng hết sức quan trọng. Thực hiện tốt quá trình bán
hàng này doanh nghiệp sẽ điều kiện thu hồi vốn,đắp chi phí, thực hiện
đầy đủ nghĩa vvới nhà ớc, đầu tư phát triển nâng cao đời sống cho người
lao động, tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn là scó thể tồn
tại và phát triển vững chắc hơn trong nền kinh tế thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng, vận dụng lý luận đã
được học tập tại trường kết hợp với thực tế tìm hiểu tại công ty TNHH VNT ,
em chọn đề tài:” Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT” để
nghiên cứu và viết chuyên đề thực tập của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
- Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động quản lý hoạt động bán
hàng của công ty TNHH VNT
- Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT
- Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT
Do thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót,
kính mong s chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thày giáo các anh
chị trong phòng kế toán của công ty TNHH VNT để chuyên đề của em
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT - Người đăng: trinhhongquang6886
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT 9 10 56