Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Kế toán tài sản cố định hữu hình

Được đăng lên bởi anhtrang061288
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước ta hiện
nay.Việc tập trung đầu tư để có một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và ổn định luôn là
một trong những yếu tố được nhà nước ta quan tâm và đặt lên hàng đầu. Xác định được
vai trò quan trọng của các thành phần kinh tế Nhà nước ta đã đưa ra nhiều biện pháp
cũng như chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế có thể phát
huy tối đa tầm ảnh hưởng của mình.
Trong thời gian đầu thực tập tại “Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng
Long”, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ nhân viên trong phòng kế toán Công ty và
sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Đỗ Thị Hương Thanh. Em đã nhận thức được tầm quan
trọng của tài sản cố định cũng như công tác kế toán tài sản cố định trong một doanh
nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao
thông thủy lợi thì tài sản cố định là tư liệu sản xuất chủ yếu, nó giúp cho doanh nghiệp
khẳng định được năng lực cũng như thương hiệu của mình trên thị trường, mặt khác đối
với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp thì việc quản lý và sử dụng tài
sản cố định có hiệu quả cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc quyết
định nên chất lượng sản phẩm cũng như việc tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm
từ đó giúp cho doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao hơn trong quá trình sản xuất kinh
doanh của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tài sản
cố định nên em đã chọn đề tài Kế toán tài sản cố định hữu hình tại “Tổng Công ty CP
đầu tư xây dựng Hoàng Long” để nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp.
Kết cấu khóa luận gồm 3 chương :
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
xây lắp
Chương 2: Tìm hiểu chung và thực trạng kế toán tài sản cố định tại tổng công ty
cổ phần đầu tư xây dựng hoàng Long
Chương 3: Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố
định tại tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng hoàng Long
Em xin chân thành cảm ơn!

GVHD: Th.s Đỗ Thị Hương Thanh

1

SVTH: Lê Thị Ngọc Hoa

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm, nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây
lắp
1.1.1. Đặc điểm tài sản cố định trong doanh nghiệp xây lắp
- TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh không thay đổi hình
thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng
- Giá trị của TSCĐ sẽ bị hao mòn dần và sẽ chuyển dịch từng phần vào chi
phí sản ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước ta hiện
nay.Việc tập trung đầu để một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ ổn định luôn
một trong những yếu tố được nhà nước ta quan tâm đặt lên hàng đầu. Xác định được
vai trò quan trọng của các thành phần kinh tế Nhà nước ta đã đưa ra nhiều biện pháp
cũng như chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế thể phát
huy tối đa tầm ảnh hưởng của mình.
Trong thời gian đầu thực tập tại “Tổng Công ty cổ phần đầu xây dựng Hoàng
Long”, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ nhân viên trong phòng kế toán Công ty
sự hướng dẫn nhiệt tình của Đỗ Thị ơng Thanh. Em đã nhận thức được tầm quan
trọng của i sản c định cũng n công tác kế toán i sản c định trong một doanh
nghiệp sản xuất, đặc biệt làc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dựng giao
thông thủy lợi thì tài sản cố định liệu sản xuất chủ yếu, giúp cho doanh nghiệp
khẳng định được năng lực cũng như thương hiệu của mình trên thị trường, mặt khác đối
với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp thì việc quản sử dụng tài
sản cố định hiệu quả cũng một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc quyết
định nên chất ợng sản phẩm cũng như việc tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm
từ đó giúp cho doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao n trong quá trình sản xuất kinh
doanh của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tài sản
cố định nên em đã chọn đề i Kế toán tài sản c định hữu hình tại Tổng ng ty CP
đầu tư xây dựng Hoàng Long” để nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp.
Kết cấu khóa luận gồm 3 chương :
Chương 1: sở luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
xây lắp
Chương 2: Tìm hiểu chung và thực trạng kế toán tài sản cố định tại tổng công ty
cổ phần đầu tư xây dựng hoàng Long
Chương 3: Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố
định tại tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng hoàng Long
Em xin chân thành cảm ơn!
GVHD: Th.s Đỗ Thị Hương Thanh SVTH: Lê Thị Ngọc Hoa
1
Đề tài Kế toán tài sản cố định hữu hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Kế toán tài sản cố định hữu hình - Người đăng: anhtrang061288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đề tài Kế toán tài sản cố định hữu hình 9 10 224