Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài phân tích cấu trúc vốn

Được đăng lên bởi vomylinhpy
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2015 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo được cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường bằng uy tín, sức mạnh tài chính, thương hiệu sản phẩm của mình... trong đó tài chính luôn là vấn đề quan trọng có tính chất sống còn đối với một doanh nghiệp. Trước sự biến động của môi trường kinh doanh và yêu cầu ngày càng cao của xã hội đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn về tài chính bởi hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, mạnh hay yếu đều tác động thúc đẩy hay kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với số vốn sẵn có doanh nghiệp phải làm thế nào đó để có thể đạt được hiệu quả đó là đạt doanh thu cao nhất để tối đa hoá lợi nhuận. Để có được các quyết định hiệu quả thì các nhà quản lý phải hiểu rõ thực trạng về tài chính cũng như thu nhập các thông tin, kiểm tra theo dõi chính xác về tình hình kế toán tài chính nghiệp mình như thế nào.
Xuất phát từ những suy nghĩ trên và với mục đích tìm hiểu cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Phú Minh để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của mình như thế nào cho hợp lý và có hiệu quả cao. Tôi chọn chuyên đề “Phân tích cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Phú Minh” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Đề tài phân tích cấu trúc vốn - Người đăng: vomylinhpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Đề tài phân tích cấu trúc vốn 9 10 384