Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt "8/3"

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC
...
KHOA
...
^]
LUN VĂN TT NGHIP
Đề tài:
T chc công tác hch toán vt liu và công
c, dng c vi vic nâng cao hiu qu s
dng vn lưu động ti Công ty Dt 8/3”
Đề tài: Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt "8/3" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt "8/3" - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài: Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt "8/3" 9 10 181