Ktl-icon-tai-lieu

đồ án kế toán tài chính

Được đăng lên bởi Mộc Hy
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỒ ÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ
TNDN TẠI CÔNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG BA ĐÌNH
Ngành:

KẾ TOÁN

3

LỜI CAM ĐOAN
Nhóm em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của chúng em, được tìm hiểu và thực hiện
dưới sự hướng dẫn của Th.s........ Mọi chứng từ cập nhật, kết quả và số liệu trong đồ án đều
được sự cho phép của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình, không có sự sao chép
không hợp lệ hay vi phạm quy chế đào tạo. Chúng em xin chịu trách nhiệm trước nhà trường
về sự cam đoan này.

HỒ CHÍ MINH, ngày 06 tháng 01 năm 2016

4

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em sẽ gặp không ít khó khăn để có thể hoàn thành nếu
như không có sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của........ Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn
cô đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em trong thời gian qua, tạo điều kiện để chúng em có thêm
vốn hiểu biết và học hỏi được nhiều điều từ kiến thức sâu rộng của cô, góp phần làm giàu
thêm hành trang cho tương lai.
Chúng em cũng xin được cảm ơn quý thầy cô các bộ môn đã cung cấp cho chúng em thêm
kiến thức để bổ trợ cho việc thực hiện đề tài, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng
em có một quá trình thực tập để cọ xát với thực tế để có thêm kinh nghiệm viết báo cáo thưc
tập, luận văn tốt nghiệp cũng như trước khi bắt đầu cho công việc sau này.
Bên cạnh sự giúp đỡ của các thầy cô, nhóm chúng em còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của
các anh, chị trong Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình. Sự chia sẻ kinh nghiệm thực
tế của các anh, chị đã giúp chúng em nắm vững kiến thức đã học cũng như những điều hay
trong lĩnh vực Kế toán. Chúng em xin gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến các anh, chị
cũng như quý công ty ngày càng phát triển để khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế
nước nhà.

HỒ CHÍ MINH, ngày 06 tháng 01 năm 2016

5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ KIẾN TẬP

Họ và tên sinh viên:
……………………………………………………………………………………
1. Bộ phận kiến tập:

……………………………………………………………………………………
2. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật:

……………………………………………………………………………………
3. Nhận xét chung:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ngày ....... tháng ........ năm .........
Đơn vị kiến tập
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên :
Khoá: 2013 - 2017
Thời gian kiến tập : 7/9/2015 – 26/12/2015

6

………………...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
ĐỒ ÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ
TNDN TẠI CÔNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG BA ĐÌNH
Ngành: KẾ TOÁN
đồ án kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án kế toán tài chính - Người đăng: Mộc Hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
đồ án kế toán tài chính 9 10 209