Ktl-icon-tai-lieu

Gian lận và sai sót trong kiểm toán

Được đăng lên bởi tthaodtu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, kinh tế thế giới nói chung
và kinh tế Việt Nam nói riêng khủng hoảng nghiêm trọng . Trong những năm gần đây
kinh tế đang phục hồi trở lại tuy nhiên đang còn thấp, chính vì vậy mà bất kỳ một doanh
nghiệp nào cũng mong lợi nhuận mình tăng để thu hút các nhà đầu tư vào bên cạnh đó
nhà đầu tư nào thì cũng muốn đầu tư vào những công ty có mức tăng trưởng cao, hay nền
kinh tế đang lúc khó khăn các doanh nghiệp muốn giảm chi phí một cách tối thiểu nhất
bằng cách khai lỗ kết quả hoạt động kinh doanh để giảm một khoản chi phí thuế chính vì
tham vọng của các bên nên dẫn đến các phù phép bằng cách gian lận mọi hình thức, ngày
càng tinh vi hơn. Tuy khác nhau về mặt hình thức nhưng chúng giống nhau ở chỗ đều là
kết quả của những hành vi cố ý, chủ ý thực hiện nhằm mục đích tư lợi về mặt trước mắt
hay lâu dài nhưng hệ quả của chúng gây tổn thất cho người sử dụng và nền kinh tế rất
lớn.
Chính những điều này đã đặt ra thách thức rất lớn cho ngành kiểm toán làm sao để
phát hiện những sai sót và gian lận này đưa rủi ro xuống mức thấp nhất nhưng bên cạnh
đó có 1 số KTV vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đạo đức nghề nghiệp thực hiện che giấu
và thông đồng các hành vi gian lận của các công ty. Xuất phát từ thực trạng phổ biến hiện
nay nên nhóm chúng em đã nghiên cứu đề tài : “Tìm hiểu về các hình thức và gian lận sai
sót trong kế toán – kiểm toán”.
Nội dung của bài chúng em gồm các phần sau đây:
Chương I: Cơ sở lý luận về các hình thức gian lận và sai sót trong kế toán kiểm toán
Chương II: Vận dụng cơ sở lý luận vè thực trạng gian lận và sai sót trong kế toán kiểm
toán.
Chương III: đánh giá chung về sai sót và gian lận trong kế toán kiểm toán.
Bởi vì đây là môn đầu tiên chúng em làm quen với bộ môn kiểm toán nên trong bài còn
có nhiều hạn chế nên chúng em mong thầy thông cảm.
Nhóm em xin chân thành cảm ơn.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC HÌNH THỨC GIAN LẬN VÀ SAI SÓT
TRONG KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Khái niệm gian lận và các yếu tố cơ bản của gian lận

1.1.

Có nhiều khái niệm tổng quát cũng như chuyên ngành về gian lận. Theo hướng
dẫn tìm hiểu gian lận của SPASAI ( Hiệp hội các cơ quan kiểm toán tối cao Nam Thái
Bình Dương): gian lận là một thuật ngữ chung, bao gồm tất cả các cách mà trí thông
minh con người có thể nghĩ ra, được một cá nhân sử dụng để giành lợi thế hơn người
bằng việc trình bày không đúng sự thật. Không có một quy định rõ ràng nào cho việc xác
định gian lận vì gian lận bao gồm tất cả các cách bất ngờ, giả d...
LỜI MỞ ĐẦU
Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, kinh tế thế giới nói chung
và kinh tế Việt Nam nói riêng khủng hoảng nghiêm trọng . Trong những năm gần đây
kinh tế đang phục hồi trở lại tuy nhiên đang còn thấp, chính vì vậy mà bất kỳ một doanh
nghiệp nào cũng mong lợi nhuận mình tăng để thu hút các nhà đầu tư vào bên cạnh đó
nhà đầu tư nào thì cũng muốn đầu tư vào những công ty có mức tăng trưởng cao, hay nền
kinh tế đang lúc khó khăn các doanh nghiệp muốn giảm chi phí một cách tối thiểu nhất
bằng cách khai lỗ kết quả hoạt động kinh doanh để giảm một khoản chi phí thuế chính vì
tham vọng của các bên nên dẫn đến các phù phép bằng cách gian lận mọi hình thức, ngày
càng tinh vi hơn. Tuy khác nhau về mặt hình thức nhưng chúng giống nhau ở chỗ đều là
kết quả của những hành vi cố ý, chủ ý thực hiện nhằm mục đích tư lợi về mặt trước mắt
hay lâu dài nhưng hệ quả của chúng gây tổn thất cho người sử dụng và nền kinh tế rất
lớn.
Chính những điều này đã đặt ra thách thức rất lớn cho ngành kiểm toán làm sao để
phát hiện những sai sót và gian lận này đưa rủi ro xuống mức thấp nhất nhưng bên cạnh
đó có 1 số KTV vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đạo đức nghề nghiệp thực hiện che giấu
và thông đồng các hành vi gian lận của các công ty. Xuất phát từ thực trạng phổ biến hiện
nay nên nhóm chúng em đã nghiên cứu đề tài : “Tìm hiểu về các hình thức và gian lận sai
sót trong kế toán – kiểm toán”.
Nội dung của bài chúng em gồm các phần sau đây:
Chương I: Cơ sở lý luận về các hình thức gian lận và sai sót trong kế toán kiểm toán
Chương II: Vận dụng cơ sở lý luận vè thực trạng gian lận và sai sót trong kế toán kiểm
toán.
Chương III: đánh giá chung về sai sót và gian lận trong kế toán kiểm toán.
Bởi vì đây là môn đầu tiên chúng em làm quen với bộ môn kiểm toán nên trong bài còn
có nhiều hạn chế nên chúng em mong thầy thông cảm.
Nhóm em xin chân thành cảm ơn.
Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Người đăng: tthaodtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Gian lận và sai sót trong kiểm toán 9 10 554