Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Cảm xạ học Trình độ Nâng Cao 1 bài 4

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2064 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GiáotrìnhC
GiáotrìnhCả
ảmx
mxạ
ạh
họ
ọcc
Trình
Trìnhđộ
độNâng
Nâng Cao
Cao 1
1

Bài4
Bài4

N
Nộ
ộidungbài2
idungbài2

•
•
•
•

Từhoa trở vềnụ
Hoà hợp năng lượng với ngườikhác
Hít vô tận, thở vôtận
Xuấtthần

2

T
TỪ
ỪHOA
HOA TR
TRỞ
ỞV
VỀ
ỀN
NỤ
Ụ

Từ
Từ hoa
hoa trở
trở về
về nụ
nụ

Từ
Từ hoa
hoa trở
trở về
về nụ
nụ

Mụcđích:

 Tập trung trên thể năng lượng(Cops Éthérique)
 Gia tăng sức mạnh thể chất và cảm nhận tinh thần.
 Để có thể cảm nhận thông tin dễ dàng.
 Bồi bổ thể năng lượngcủa bạn.
 Giúp bạn kiểm sóat thể năng lượng.

Từ
Từ hoa
hoa trở
trở về
về nụ
nụ

 Nâng khí
 Thanh lọc
• Dùng bài thác nước
• Dùng bài tẩy rửa năng lượngxấu

TẨYRỬANĂNGLƯỢNGXẤU
TẨYRỬANĂNGLƯỢNGXẤU
BẰNGBÀITHÁCNƯỚC
BẰNGBÀITHÁCNƯỚC

 Nângkhí
 Tưởngtượngnhưcóthácnướcchảytừđều
xuốngchân

 Cơthểrunnhẹvàtừtừdừnghẳn

7

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Trong lúc rửa, bạn nên để bàn tay
thẳng góc với bề mặt cơ thể của bạn,
mục đích là ngăn ngừa không cho
năng lượng xấu xâm nhập vào cơ thể
bạn

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Dùng bàn tay thu gom năng lượng
xấu dọc theo các bộ phận cơ thể như
tay

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Rồi dùng tay kia gom năng lượng
xấu và đưa vào lọ thạch anh vụn
hoặc quả cầu 12 mặt

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Dùng bàn tay thu gom năng lượng
xấu ở đầu

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Dùng bàn tay thu gom năng lượng
xấu ở tóc

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Rồi dùng tay kia gom năng lượng
xấu và đưa vào lọ thạch anh vụn
hoặc quả cầu 12 mặt

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Dùng bàn tay thu gom năng lượng
xấu ởhông

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Rồi dùng tay kia gom năng lượng
xấu và đưa vào lọ thạch anh vụn
hoặc quả cầu 12 mặt

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Dùng bàn tay thu gom năng lượng
xấu ởđùi

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Dùng bàn tay thu gom năng lượng
xấu ởgối

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Dùng bàn tay thu gom năng lượng
xấu ởbàn chân

Tẩy rửa năng lượng x
xấu



Rồidùng 2taygomnăng lượng xấu và đưa
vào lọ thạch anh vụn hoặc quả cầu 12
mặt

Từ
ừ hoa trở về n
nụ
ụ



Làm rực sáng thườngxuyên rằng bạn là một bông hoađang nở rộ.



Rồi nhẹ nhàng thu hồi từ cánh hoa về phía khu vực màu sắc để cho bông hoa từ từ trở lại trạng thái
nụ hoa.



Nhẹnhàng thu hồi từ cánh hoa về phíakhuvực màu sắc.



Đểcho bông hoa từ từ trở lại trang thái nụ hoa.



Ghicác nhận xét vào nhật ký.

HOÀH
HOÀHỢ
ỢP
PN
NĂ
ĂNG
NG L
LƯỢ
ƯỢNG
NG V
VỚ
ỚII NG
NGƯỜ
ƯỜII
KHÁC
KHÁC

Chuẩn bị






Nâng khí.
Tẩyrửa (Thác nước và rửa năng lượng xấu).
Thựchành bài Từ hoa nở trở v...
GiáotrìnhC mx h c
Trình Nâng Cao 1độ
GiáotrìnhC mx h c
Trình Nâng Cao 1độ
Bài4
Bài4
Giáo trình Cảm xạ học Trình độ Nâng Cao 1 bài 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Cảm xạ học Trình độ Nâng Cao 1 bài 4 - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Giáo trình Cảm xạ học Trình độ Nâng Cao 1 bài 4 9 10 56