Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi uit06httt
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 2176 lần   |   Lượt tải: 4 lần
12/12/2010 Ging viên Trng Phong 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
HỆ THỐNG THÔNG TIN
KẾ TOÁN
Giảng viên: TS. VŨ TRỌNG PHONG
Điện thoại/E-mail: 0912099811/ vutrongphong@yahoo.com
Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1
Giáo trình hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: uit06httt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Giáo trình hệ thống thông tin kế toán 9 10 764