Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kinh tế quản lý

Được đăng lên bởi Việt Vi Vu
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 : DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
I . KHÁI NIỆM VỀ KINH DOANH:
Có một số khái niệm khác nhau về kinh doanh :
• Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động
nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường.
• Kinh doanh là bỏ ra một số vốn ban đầu vào hoạt động trên thị trường
để thu lại một lượng vốn lớn hơn sau một khoãng thời gian nào đấy.
• Kinh doanh là việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá
trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện nhiệm vụ
trên thị trường nhằm mục đích sinh lãi (điều 3 - Luật Doanh nghiệp .
1/1/00 ).
Kinh doanh là các hoạt động nhằm mục đích sinh lãi của chủ thể kinh
doanh trên thị trường.
Thị trường : nói đơn giản đó là nơi mua, bán. Kinh doanh gắn liền với thị
trường, diễn ra trên thị trường và tuân theo các thông lệ quy định và quy luật của thị
trường.
Định nghĩa về thị trường:
1. Thị trường là chổ gặp nhau giữa người bán, người mua và các hàng hóa
dịch vụ.
2. Thị trường là nơi mà những người hoặc tổ chức có nhu cầu cần được
thỏa mãn, có tiền để chi tiêu và sẵn sàng chi tiêu số tiền đó.
3. Thị trường là biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó, các
quyết định của các gia đình về tiêu dùng các loại hàng hóa nào đó, các
quyết định của công ty về sản xuất cái gì , sản xuất như thế nào, và các
quyết định của công nhân về việc làm bao lâu, cho ai đều được dung hòa
bằng sự điều chỉnh giá cả. Hay nói cách khác, đó là sự thỏa thuận mà
thông qua đó sẽ chi phối việc phân bố nguồn lực.
4. Thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận mà thông qua đó giá cả sẽ chi
phối việc phân bố nguồn lực.
Chủ thể kinh doanh: Kinh doanh phải do một chủ thể thực hiện, có thể là
tư nhân, các hộ gia đình hay doanh nghiệp; có các đặc trưng sau :
- Có quyền sở hữu các yếu tố cần có của quá trình kinh doanh
( vốn, tài sản, sức lao động ).
- Tự do và chủ động trong kinh doanh.
- Tự chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của quá trình kinh
doanh.
Mục đích chủ yếu của kinh doanh là sinh lời, sự sinh lợi hợp pháp được nhà
nước và thị trường hiện tại chấp nhận công khai.
II. KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP:
1. Các quan điểm về doanh nghiệp:
Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế ở bất kỳ một quốc gia nào,
doanh nghiệp cũng là một đơn vị cơ sở, một tế bào của cả nền kinh tế, là nơi trực
tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, là nơi trực tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất
một cách hợp lý để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ một cách có hiệu quả nhất.
-3-

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ ...
Chương 1 : DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
I . KHÁI NIỆM VỀ KINH DOANH:
Có một số khái niệm khác nhau về kinh doanh :
Kinh doanh việc dùng công sức tiền của để tổ chức các hoạt động
nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường.
Kinh doanh bỏ ra một số vốn ban đầu vào hoạt động trên thị trường
để thu lại một lượng vốn lớn hơn sau một khoãng thời gian nào đấy.
Kinh doanh việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá
trình đầu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện nhiệm vụ
trên thị trường nhằm mục đích sinh lãi (điều 3 - Luật Doanh nghiệp .
1/1/00 ).
Kinh doanh các hoạt động nhằm mục đích sinh lãi của chủ thể kinh
doanh trên thị trường.
Thị trường : nói đơn giản đó nơi mua, bán. Kinh doanh gắn liền với thị
trường, diễn ra trên thị trường và tuân theo các thông lệ quy định và quy luật của thị
trường.
Định nghĩa về thị trường:
1. Thị trường chổ gặp nhau giữa người bán, người mua các hàng hóa
dịch vụ.
2. Thị trường nơi những người hoặc tổ chức nhu cầu cần được
thỏa mãn, có tiền để chi tiêu và sẵn sàng chi tiêu số tiền đó.
3. Thị trường biểu hiện thu gọn của quá trình thông qua đó, các
quyết định của các gia đình về tiêu dùng các loại ng hóa nào đó, các
quyết định của công ty về sản xuất cái , sản xuất n thế nào, các
quyết định của công nhân về việc làm bao lâu, cho ai đều được dung hòa
bằng sự điều chỉnh giá cả. Hay nói cách khác, đó sự thỏa thuận
thông qua đó sẽ chi phối việc phân bố nguồn lực.
4. Thị trường tập hợp các sự thỏa thuận thông qua đó giá cả sẽ chi
phối việc phân bố nguồn lực.
Chủ thể kinh doanh: Kinh doanh phải do một chủ thể thực hiện, thể là
tư nhân, các hộ gia đình hay doanh nghiệp; có các đặc trưng sau :
- quyền sở hữu các yếu tố cần của quá trình kinh doanh
( vốn, tài sản, sức lao động ).
- Tự do và chủ động trong kinh doanh.
- Tự chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của quá trình kinh
doanh.
Mục đích chủ yếu của kinh doanh sinh lời, sự sinh lợi hợp pháp được nhà
nước và thị trường hiện tại chấp nhận công khai.
II. KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP:
1. Các quan điểm về doanh nghiệp:
Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế bất kỳ một quốc gia nào,
doanh nghiệp cũng một đơn vị sở, một tế bào của cả nền kinh tế, nơi trực
tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, là nơi trực tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất
một cách hợp lý để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ một cách có hiệu quả nhất.
- 3 -
Giáo trình kinh tế quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kinh tế quản lý - Người đăng: Việt Vi Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Giáo trình kinh tế quản lý 9 10 76