Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình MS Word 2007

Được đăng lên bởi Nắng Ấm Xa Dần
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình MS Word 2007

MS WORD 2007
1. Mở đầu
1.1 Làm quen với giao diện mới
Trong Word 2007, bạn sẽ không còn thấy các menu lệnh như phiên bản trước mà thay vào đó là
hệ thống “ribbon” với 3 thành phần chính: thẻ (Tab), nhóm (Group) và các nút lệnh (Command
button). Các nút lệnh có liên quan đến nhau được gom vào một nhóm, ví dụ như các nút chọn
font, cỡ chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... được gom vào nhóm Font. Nhiều nhóm có chung một
tác vụ lại được gom vào trong một thẻ.
Bạn hãy để ý, ở góc trên bên tay trái có một nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office Button.
Nhấn nút này sẽ xuất hiện một bảng lệnh tương tự như menu File của phiên bản Word trước, bao
gồm các lệnh: New, Open, Save, Print...
Quick Access Toolbar là thanh công cụ nằm cạnh nút Microsoft Office Button, giúp truy cập
nhanh đến những nút lệnh thường dùng. Bạn có thể nhấn chuột vào nút mũi tên ở cuối thanh và
bổ sung thêm những nút lệnh bạn hay dùng khác vào thanh công cụ này bằng cách đánh dấu
chọn vào nó.

MS Word 2007Page 1

Giáo trình MS Word 2007
1.2 Sử dụng phím tắt để mở các thẻ, nút lệnh

Ngoài phương pháp nhấn chuột, bạn có thể sử dụng phím tắt để truy cập đến các thẻ, nút lệnh
một cách nhanh chóng. Rất đơn giản, hãy giữ phím Alt trong 2 giây, lập tức xuất hiện các chữ
cái trên các thẻ, bạn nhấn tiếp chữ cái trên thẻ nào mình muốn mở, thẻ đó sẽ được kích hoạt. Bây
giờ trên các nút lệnh lại xuất hiện một loạt chữ cái để bạn kích hoạt nó với cách tương tự.
1.3 Tạo một tài liệu mới
Tương tự như Word 2003, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2007 là Ctrl+N. Cách
khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button , chọn New, nhấn đúp chuột vô mục Blank
document.
Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn Installed
Templates, sau đó chọn một mẫu đã cài vào máy hay chọn một mẫu từ Microsoft Office Online
(yêu cầu có kết nối Internet để tải về). Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã chọn.

MS Word 2007

Page 2

Giáo trình MS Word 2007
1.4 Mở tài liệu có sẵn trên máy
Tương tự như Word 2003, phím tắt mở tài liệu có sẵn là Ctrl+O. Bạn cũng có thể vào Microsoft
Office Button , chọn Open.

1.5 Lưu tài liệu
Phím tắt để lưu tài liệu là Ctrl+S (giống Word 2003). Cách khác: Nhấn Microsoft Office Button ,
chọn Save.
Nếu file tài liệu này trước đó chưa được lưu lần nào, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên file và chọn nơi
lưu.
Để lưu tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft Office Button , chọn Sa...
Giáo trình MS Word 2007
MS Word 2007 Page 1
MS WORD 2007
1. M đầu
1.1 Làm quen vi giao din mi
Trong Word 2007, bn s không còn thy các menu lệnh như phiên bản trước mà thay vào đó là
h thng “ribbon” với 3 thành phn chính: th (Tab), nhóm (Group) và các nút lnh (Command
button). Các nút lệnh liên quan đến nhau được gom vào mt nhóm, ví d như các nút chn
font, c chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... được gom vào nhóm Font. Nhiu nhóm chung mt
tác v li được gom vào trong mt th.
Bạn hãy để ý, góc trên bên tay trái mtt nh tròn , nó có tên là Microsoft Office Button.
Nhn nút này s xut hin mt bng lệnh tương t như menu File của phiên bản Word trước, bao
gm các lnh: New, Open, Save, Print...
Quick Access Toolbar là thanh công c nm cnh nút Microsoft Office Button, giúp truy cp
nhanh đến nhng nút lệnh thường dùng. Bn th nhn chuột vào nút mũi tên ở cui thanh và
b sung thêm nhng nút lnh bn hay dùng khác vào thanh công c này bằng cách đánh dấu
chn vào nó.
http://kinhhoa.violet.vn
Giáo Trình MS Word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình MS Word 2007 - Người đăng: Nắng Ấm Xa Dần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Giáo Trình MS Word 2007 9 10 987