Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiệp vụ Thuế (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải)

Được đăng lên bởi Thien Phuc
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 24243 lần   |   Lượt tải: 87 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Có thể nói Thuế là một phạm trù rộng và hàm chứa nhiều nội dung phức tạp,
hiểu và vận dụng kiến thức về thuế nói chung, pháp luật thuế nói riêng trong điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay có một ý nghĩa quan trọng đối với mọi
người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.
Nắm bắt kịp thời chính sách pháp luật thuế của Nhà nước là sự quan tâm
hàng đầu của người làm công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp. Bởi mỗi
một sắc thuế được ban hành; mỗi một sự đổi thay hay bổ sung, sửa đổi là một lần
Kế toán viên phải cập nhật, nắm bắt và triển khai thực hiện. Mục đích cuối cùng
của mỗi kế toán là giúp cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ
đúng luật, đặc biệt là chấp hành tốt chính sách, pháp luật Thuế của nhà nước,
tránh tối đa các sai sót trong kê khai, nộp thuế.
Nhằm mục đích giúp cho kế toán viên, kế toán trưởng đang công tác tại các
doanh nghiệp, sinh viên các trường ĐH, Cao đẳng, Trung cấp có được tài liệu kịp
thời phục vụ nghiên cứu, học tập với chiều sâu kiến thức thực tiễn, cuốn: “Giáo
trình nghiệp vụ thuế” được biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên cũng như
đội ngũ kế toán đã hành nghề có được toàn bộ các nội dung cơ bản quan trọng của
chính sách Thuế hiện hành từ lý luận đến thực tiễn. Từ đó có thể đối chiếu,
vậndụng và xử lý được các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh tại cơ quan, đơn
vị mình đang công tác một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác.
Tác giả mong rằng, Giáo trình này sẽ là nguồn tài liệu học tập và nghiên
cứu độc đáo và thiết thực dành cho các bạn sinh viên và những người làm kế toán
doanh nghiệp./.
Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 01 năm 2011
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

KSV. Đăng Thủy

1

MỤC LỤC
VII. NƠI NỘP THUẾ.......................................................................................................41

PHẦN 3. CÂU HỎI ÔN TẬP……………………………………………………147
I. Câu hỏi ôn………………………………………………………………………147
II. Bài tập………………………………………………………………………….147
PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ THUẾ
I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA THUẾ TRONG QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC
1. Khái niệm, đặc điểm, phân biệt thuế với lệ phí, phí.
1.1 Khái niệm:
Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực
hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban
hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thuế
không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người
định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật.
1.2 Đ...
LỜI NÓI ĐẦU
Có thể nói Thuế là một phạm trù rộng và hàm chứa nhiều nội dung phức tạp,
hiểu vận dụng kiến thức về thuế nói chung, pháp luật thuế nói riêng trong điều
kiện phát triển kinh tế - hội hiện nay một ý nghĩa quan trọng đối với mọi
người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.
Nắm bắt kịp thời chính sách pháp luật thuế của Nhà nước s quan tâm
hàng đầu của người làm công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Bởi mỗi
một sắc thuế được ban hành; mỗi một sự đổi thay hay bổ sung, sửa đổi một lần
Kế toán viên phải cập nhật, nắm bắt triển khai thực hiện. Mục đích cuối cùng
của mỗi kế toán giúp cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ
đúng luật, đặc biệt chấp hành tốt chính sách, pháp luật Thuế của nhà nước,
tránh tối đa các sai sót trong kê khai, nộp thuế.
Nhằm mục đích giúp cho kế toán viên, kế toán trưởng đang công tác tại các
doanh nghiệp, sinh viên các trường ĐH, Cao đẳng, Trung cấp được tài liệu kịp
thời phục vụ nghiên cứu, học tập với chiều sâu kiến thức thực tiễn, cuốn: Giáo
trình nghiệp vụ thuế được biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên cũng như
đội ngũ kế toán đã hành nghề có được toàn bộ các nội dung cơ bản quan trọng của
chính sách Thuế hiện hành từ luận đến thực tiễn. Từ đó thể đối chiếu,
vậndụng xử được các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh tại quan, đơn
vị mình đang công tác một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác.
Tác giả mong rằng, Giáo trình này s nguồn tài liệu học tập nghiên
cứu độc đáo thiết thực dành cho các bạn sinh viên những người làm kế toán
doanh nghiệp./.
Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 01 năm 2011
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
KSV. ng Th yĐă
1
Giáo trình nghiệp vụ Thuế (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiệp vụ Thuế (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải) - Người đăng: Thien Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Giáo trình nghiệp vụ Thuế (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải) 9 10 624