Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 5000 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHẦN LÝ THUYẾT

1

CHƯƠNG 1

TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
1.1. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1.1. Khái niệm
Phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) là môn học
nghiên cứu quá trình sản xuất kinh doanh, bằng những phương pháp riêng, kết
hợp với các lý thuyết kinh tế và các phương pháp kỹ thuật khác nhằm đến việc
phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và những nguyên nhân ảnh hưởng đến
kết quả kinh doanh, phát hiện những quy luật của các mặt hoạt động trong doanh
nghiệp dựa vào các dữ liệu lịch sử, làm cơ sở cho các dự báo và hoạch định
chính sách.
Để quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi
các doanh nghiệp không những phải tổ chức hạch toán kinh doanh một cách
chính xác mà còn phải tích cực tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh.
Cùng với kế toán và các khoa học kinh tế khác, phân tích hoạt động kinh là một
trong những công cụ đắc lực để quản lý và điều hành có hiệu quả các hoạt động
của doanh nghiệp.
Tiền thân của phân tích hoạt động kinh doanh là công việc có tính xem xét
đơn giản một số chỉ tiêu tổng quát dựa trên dữ liệu của bảng tổng kết tài sản –
còn gọi là phân tích kế toán hay kế toán nội bộ. Do sự đòi hỏi ngày càng cao
của nhu cầu quản lý, sự mở rộng về quy mô cũng như xu hướng đi vào chiều sâu
và chất lượng của các hoạt động doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh
với nội dung, đối tượng phạm vi và phương pháp nghiêu cứu riêng biệt, tất yếu
trở thành một khoa học độc lập và ngày càng hoàn chỉnh.
2

Phân tích hoạt động kinh doanh hướng đến thị trường không phải nhằm xây
dựng những kế hoạch một cách máy móc, cứng nhắc mà là công cụ phục vụ cho
những quyết định ngắn hạn và dài hạn, đòi hỏi chủ động, linh hoạt ngay cả đối
với các mặt hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp. Mục tiêu của phân tích hoạt
động kinh doanh vì thế tương đồng với các môn học mới xuất hiện chừng vài
thập niên trở lại đây – chủ yếu ở các nước phát triển, như: kế toán quản trị –
management accounting; phân tích báo cáo tài chính – the analysis of financial
statements, quản trị tài chính – financial management.
1.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doan...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 6