Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán các phòng ban trong khách san

Được đăng lên bởi chuductan47dn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cách thành phần phòng ban trong khách sạn như sau:
STTTên phòng banTài khoảnGhi chú
01-Phòng Kinh doanh:
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
02-Phòng hành chánh
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
03-Phòng kỹ thuật
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
Phòng hành chánh quản lý
04-Bộ phận lễ Tân
Nợ TK 627/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
05-Bộ phận bảo vệ
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
Phòng hành chánh quản lý
06-Bộ phận buồng phòng
Nợ TK 622/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
Bao gồm cả vệ sinh công cộng
07-Phòng Kế toán
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
08-Bộ phận Nhà hàng
Nợ TK 622/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112

09-Bộ phận Bếp
Nợ TK 622/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
10-Bộ phận Massage
Nợ TK 622/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
11-Bộ phận karaoke
Nợ TK 622/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112

...
Cách thành phần phòng ban trong khách sạn như sau:
STTTên phòng banTài khoảnGhi chú
01-Phòng Kinh doanh:
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
02-Phòng hành chánh
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
03-Phòng kỹ thuật
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
Phòng hành chánh quản lý
04-Bộ phận lễ Tân
Nợ TK 627/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
05-Bộ phận bảo vệ
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
Phòng hành chánh quản lý
06-Bộ phận buồng phòng
Nợ TK 622/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
Bao gồm cả vệ sinh công cộng
07-Phòng Kế toán
Nợ TK 642/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
08-Bộ phận Nhà hàng
Nợ TK 622/ Có 334
Nợ Tk 334/ Có TK 111,112
Hạch toán các phòng ban trong khách san - Trang 2
Hạch toán các phòng ban trong khách san - Người đăng: chuductan47dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hạch toán các phòng ban trong khách san 9 10 797