Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kỹ thuật xây dựng phương bắc

Được đăng lên bởi Hoa Trao Quyen Ace
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa KÕ To¸n

1

LỜI MỞ ĐẦU
Đứng trước tình thế toàn cầu hoá nền kinh tế, mở cửa hội nhập tạo sự cạnh
tranh cùng phát triển thì mỗi doanh nghiệp luôn tạo ra cho mình những chiến lược
kinh doanh sao cho đạt hiệu quả kinh doanh một cách tối ưu. Một trong những chiến
lược kinh doanh đó thì không thể không kể tới chiến lược giá thành sản phẩm của các
doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Các doanh
nghiệp cần phải biết kết hợp các yếu tố đầu vào một cách tối ưu để không chỉ cho ra
được những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ - mỹ thuật,…mà còn
phải có một giá thành hợp lý không chỉ đảm bảo mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp
mà còn mang tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành khác.
Chính vì thế, mà trong xu thế phát triển của các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh, công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn đóng vai trò quan
trọng hàng đầu trong chiến lược kinh doanh. Làm thế nào để sử dụng chi phí một
cách tiết kiệm mà đạt hiệu quả cao là một câu hỏi lớn – luôn được quan tâm từ các
nhà quản lý. Điều này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn đối với các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp vì đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp là phải
thi công các công trình - hạng mục công trình trong thời gian dài, địa điểm thi công
lại không cố định,…nên việc quản lý chi phí phát sinh thường gặp khó khăn. Mặt
khác, với vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán là luôn cung cấp những thông tin một
cách chính xác, kịp thời,… giúp cho các nhà quản lý đưa ra được những chiến lược
kinh doanh đúng lúc.
Xuất phát từ thực tế đó và nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch
toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nên qua quá trình nghiên cứu cơ sở
lý luận cùng với thời gian thực tập tại Công Ty Kỹ Thuật Xây Dựng Phương Bắc
em đã lựa chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Kỹ thuật xây dựng Phương Bắc” để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của
mình.
D¬ng ThÞ Kim Oanh
Líp: KÕ to¸n 45A

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa KÕ To¸n

2

Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, ngoài phần mở đầu và kết luận em xin
trình bầy 3 phần chính sau:
Phần I: Những lý luận chung về hạch toán chi phí phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm xây lắp tại Công ty kỹ thuật xây dựng Phương Bắc.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản p...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa KÕ To¸n
LỜI MỞ ĐẦU
Đứng trước tình thế toàn cầu hoá nền kinh tế, mở cửa hội nhập tạo sự cạnh
tranh cùng phát triển t mỗi doanh nghiệp luôn tạo ra cho mình những chiến lược
kinh doanh sao cho đạt hiệu quả kinh doanh một cách tối ưu. Một trong những chiến
lược kinh doanh đó thì không thể không kể tới chiến lưc giá thành sản phẩm của các
doanh nghiệp nói chung trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Các doanh
nghiệp cần phải biết kết hợp các yếu tố đầu vào một cách tối ưu để không chỉ cho ra
được những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ - mỹ thuật,…mà còn
phải có một giá thành hợp lý không chỉ đảm bảo mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp
mà còn mang tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành khác.
Chính thế, trong xu thế phát triển của các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh, công tác hạch toán chi phí tính g thành sản phẩm luôn đóng vai trò quan
trọng hàng đầu trong chiến lược kinh doanh. Làm thế nào để sử dụng chi p một
cách tiết kiệm đạt hiệu quả cao một câu hỏi ln luôn được quan tâm từ các
nhà quản lý. Điều này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn đối với các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp vì đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp là phải
thi công các công trình - hạng mục công trình trong thời gian dài, địa điểm thi công
lại không c định,…nên việc quản chi phí phát sinh thường gặp khó khăn. Mặt
khác, với vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán là luôn cung cấp nhng thông tin một
cách chính xác, kịp thời,… giúp cho các nhà quản đưa ra đưc những chiến lược
kinh doanh đúng lúc.
Xuất phát từ thực tế đó và nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch
toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nên qua quá trình nghiên cứu sở
luận cùng với thi gian thực tập tại Công Ty Kỹ Thuật Xây Dựng Phương Bắc
em đã lựa chọn đề tài Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Kỹ thuật xây dựng Phương Bắc để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của
mình.
D¬ng ThÞ Kim Oanh
Líp: KÕ to¸n 45A
1
1
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kỹ thuật xây dựng phương bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kỹ thuật xây dựng phương bắc - Người đăng: Hoa Trao Quyen Ace
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kỹ thuật xây dựng phương bắc 9 10 21