Ktl-icon-tai-lieu

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 384

Được đăng lên bởi thuyquang91
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng 384 Thành phố Đông
Thứ hai, 17 Tháng 9 2012 06:18 -

 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
Hạch toán chi

Tác giả:

Nguyễn Thị Lệ Chi; GVHD:

Phan Thanh Huyền

Nhà xuất bản:

Trường Đại học Trà VinhNăm XB:
.

2011

Mô tả: 99tr, có số liệu minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh:

338.4 Ch300

. Vị trí:

phòng đọc.

 

1/2

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng 384 Thành phố Đông
Thứ hai, 17 Tháng 9 2012 06:18 -

{iframe width="700" height="780"}{/iframe}

2/2

...
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng 384 Thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị
Thứ hai, 17 Tháng 9 2012 06:18 -
Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng 384 Thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Chi; GVHD: Phan Thanh Huyền
Nhà xuất bản: Trường Đại học Trà Vinh . Năm XB: 2011
Mô tả: 99tr, có số liệu minh họa, kích thước: 21x29 cm
Số định danh: 338.4 Ch300 . Vị trí: phòng đọc.
1 / 2
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 384 - Trang 2
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 384 - Người đăng: thuyquang91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 384 9 10 957